Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση Άργους, Ναυπλίου και Καλαμάτας για αναπλάσεις και δράσεις του προγράμματος Βιώσιμη Αστική Αναπτύξη

25
ΚΑΜΠΟΣΟΣ (αριστερά), ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ (κέντρο), ΝΙΚΑΣ (δεξιά)

Ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα που αποβλέπουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων, περνάει σε στάδιο εφαρμογής. Στο πρόγραμμα «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη είναι ενταγμένη η Καλαμάτα και το δίπολο Άργους Μυκηνών και Ναυπλίου.

Πέτρος Τατούλης. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Τα σημαντικότερα, ίσως έργα, που θα υλοποιηθούν από το πρόγραμμα αυτό είναι η διαμόρφωση του χώρου εισόδου των Μυκηνών, εις ότι αφορά τον Δήμου Άργους Μυκηνών και η ανάπλαση της οδού Αιγίου, εις ότι αφορά τον Δήμο Ναυπλιέων.

Η χρηματοδότηση γίνεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2014 – 2020” των στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Ο προϋπολογισμός για τον δήμο Καλαμών είναι 9.165.000 εκατομμύρια ευρώ και για το δίπολο των δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλίου, 8.420.000 εκατομμυρίων ευρώ.

Την σχετική απόφαση χρηματοδότησης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης.