ΠΡΟΣΟΧΗ: Με νερό Αναβάλου το δίκτυο της ΔΕΥΑΝ

43

Η προειδοποίηση που είχε απευθύνει πριν από ένα μήνα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ναυπλίου για ανεπάρκεια των ποσοτήτων του νερού της Λέρνης και της Αμυμώνης δεν ακούσθηκε από τους παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους και δεν έτυχε της προσοχής των τοπικών ΜΜΕ πλην του akromolio.gr (ΕΔΩ).

Την ίδια αναγγελία, υπό μορφή τετελεσμένου γεγονότος επανέλαβε ο Σωκράτης Δωρής στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο με αίτημα του Προέδρου Βαγγέλη Λαμπρόπουλου να προσέξουν την ανακοίνωση και επαναβεβαίωση ότι «μόλις η μείξη πραγματοποιηθεί θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΝ».

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ είπε ότι «Η ανάμειξη με νερό από της πηγές της Λέρνης και της Αμυμώνης θα πραγματοποιείται σε ποσοστό 40% έως 60% αναλόγως των αναγκών που θα παρουσιάζονται». Ο Σωκράτης Δωρής διαβεβαίωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι «Το νερό του Αναβάλου είναι πόσιμο (διαθέτει τα σχετικά πιστοποιητικά) πλην όμως εξαρτάται από τα PPM του Αναβάλου (αλατότητα) τα οποία με τη σειρά τους εξαρτώνται από την ορθή λειτουργία του φράγματος».

Με σημερινή της ανακοίνωση η ΔΕΥΑΝ, μία ημέρα μετά την γνωστοποίηση ότι διορθώθηκε η μία εν των βλαβών που απαγόρευε την άντληση επαρκών ποσοτήτων για άρδευση (έλειπαν 2.000 κυβικά ωριαίως), γνωστοποίησε την ανάμιξη ικανών ποσοτήτων νερού Αναβάλου με το νερό των άλλων πηγών και τόνισε ότι «Το νερό είναι μειωμένης ποιότητας (για πόση) αλλά είναι κατάλληλο για όλες τις άλλες χρήσεις (παρασκευή φαγητού, κ.α.)».

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΝ

Στα πλαίσια της υπεύθυνης, επισταμένης και καθημερινής παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού, θέλουμε να σας ενημερώσουμε:
Την τελευταία περίοδο παρατηρείται μία σταδιακή επιδείνωση της ποιότητας του αντλούμενου νερού από τις πηγές της Λέρνης, που αποτελούν την κύρια πηγή υδροδότησης του Δήμου μας. Αυτό οφείλεται στην παρατεταμένη ανομβρία και συγχρόνως στην υψηλή ζήτηση πόσιμου νερού από το δίκτυο της ΔΕΥΑΝ.
Η καθημερινή χαμηλή στάθμη των πηγών μας οδηγεί στον περιορισμό της άντλησης του νερού ώστε αυτές να προστατευτούν.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προκειμένου να καλύψει την ζήτηση, θα χρησιμοποιήσει  νερό από τις πηγές Αναβάλου με ποσοστό ανάμειξης ανάλογα με τις ανάγκες.

Αυτό έχει ως επακόλουθη συνέπεια την μείωση της ποιότητας του νερού προς ανθρώπινη κατανάλωση.
Για την χρήση του νερού από την πηγή του Αναβάλου η Δ.Ε.Υ.Α.Ν έχει άδεια χρήσης για υδρευτικούς σκοπούς από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Με αίσθημα ευθύνης, και όπως είχαμε δεσμευτεί,  θα ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για την ποιότητα του νερού.
Για όλες τις άλλες χρήσεις το νερό είναι κατάλληλο (παρασκευή φαγητού, κ.α.).