Συνεδρίαση Δ.Σ και Απολογισμός Ορφανού την  ίδια μέρα

112
Βαγγέλης Λαμπρόπουλος. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων.

Η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων θα γίνει την ίδια ημέρα και λίγο νωρίτερα από τον Απολογισμό του 3ου διμήνου της Δημοτικής Αρχής στον γνωστό χώρο της Π.Ε. Αργολίδας.

Θα ξεκινήσει στις 17.30  την Παρασκευή 28 Ιουνίου, με 12 θέματα στην Ημερήσια διάταξη, και αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τις 19.00 οπότε και θα ξεκινήσει η Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής.

Από τα 12 θέματα που θα συζητηθούν τα 4 εμφανίζονται να έχουν σοβαρό λειτουργικό ενδιαφέρον καθώς αφορούν:

– Αλλαγές στην συστατική πράξη του Γηροκομείου.

– Αναμόρφωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

– Σύσταση Επιτροπής Παιδείας και

–  Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το 2024.

Αναλυτικά τα προς συζήτηση θέματα έχουν ως εξής:
1o θέμα: Περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Οίκος Ευγηρίας-Πρόνοια Μαρίας Κ. Ράδου».

2o θέμα: Επί εισήγησης για αναμόρφωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλιέων.

3ο θέμα: Περί έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου έτους 2024.

4ο θέμα: Περί σύστασης επιτροπής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της καταργούμενης δημοτικής επιτροπής παιδείας του άρθρου 50 του ν. 1566/1985 .

5ο θέμα: Επί εισήγησης για μη παραχώρηση θέσης στάσης πλησίον του ξενοδοχείου ΈΛΕΝΑ” επί της οδού Σιδ. Μεραρχίας στη Δ.Κ Ναυπλιέων.

6ο θέμα: Επί εισήγησης για μη παραχώρηση θέσης στάσης πλησίον του ξενοδοχείου’LIBERTY” επί της οδού Αιγίου στη Δ.Κ Ναυπλιέων.

7ο θέμα: Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών για αποκατάσταση πεζοδρομίου επί των οδών Μπαζιώτου και Λαμ. Φωτόπουλου στη ΔΚ Ναυπλιέων.

8ο θέμα: Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών για αποκατάσταση πεζοδρομίου επί της οδού Αμυμώνης στη ΔΚ Ναυπλιέων.

9ο θέμα: Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου εισόδου – εξόδου και της σχετικής σήμανσης για το βιοτεχνικό κτίριο, εκτός σχεδίου στη θέση «Μεγάλος Κάμπος» της Δ.Κ Ιρίων του Δήμου Ναυπλιέων.

10ο θέμα: Περί έγκρισης εισόδου – εξόδου και της σχετικής οδικής σήμανσης για την εξυπηρέτηση μονάδας κατασκευής μηχανημάτων γενικής χρήσης στην ΔΚ Λευκακίων Δ. Ναυπλιέων.

11ο θέμα: Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου εισόδου – εξόδου και της σχετικής σήμανσης, για τη βιοτεχνία κατασκευής ειδών λαϊκής τέχνης, εκτός οικισμού στη θέση «ΓΟΥΡΝΙΖΑ» της Δ.Κ. Ν.Τίρυνθας του Δήμου Ναυπλιέων.

12ο θέμα: Περί επαναδημοπράτησης ή μη του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Ασκληπιού 50 στη ΔΚ Ναυπλιέων.