ΝΑΥΠΛΙΟΝ: Συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής

167

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί σε ειδική συνεδρίαση η λογοδοσία της  δημοτικής αρχής, για το 3ο δίμηνο άσκησης διοίκησης του Δήμου Ναυπλιέων.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ερωτημάτων που δικαιούνται να θέσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι (συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης) και οι Δημότες (συνολικά 10), ορίζεται η Τρίτη 25 Iουνίου & ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου (εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected]).