Δημοτικό Συμβούλιο στο Ναύπλιο σήμερα

93
Βαγγέλης Λαμπρόπουλος. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίοιυδήμου Ναυπλιέων

Με 19 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας (παρ. οδός Ναυπλίου – Ν.Κίου) με ώρα έναρξης την στις 19:30.

Η τακτοποίηση της εκκρεμότητας εκλογής Προέδρου του Ιδρύματος Μαρίας Ράδου και η επανεκκίνηση της προσπάθειας για την ευζωία των αδέσποτων ζώων με τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων σχετικά με το καταφύγιο και το Επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι ίσως τα σημαντικότερα θέματα για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις.

Τα 19 προς συζήτηση -και λήψη αποφάσεων- θέματα είναι:

1o θέμα: Περί αντικατάστασης ορισθέντος μέλους ως Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Οίκος ΕυγηρίαςΠρόνοια Μαρίας Κ. Ράδου».

2o θέμα: Περί έγκρισης τροποποίησης της συστατικής πράξης του Συνδέσμου με την επωνυμία: «Διαδημοτικός Σύνδεσμος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Ναυπλίου – Επιδαύρου », ως προς τη χρονική διάρκεια.

3ο θέμα: Περί έγκρισης επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Ναυπλιέων για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2024.

4ο θέμα: Περί έγκρισης καθορισμού ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών.

5ο θέμα: Περί αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΝ.

6ο θέμα: Περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Ναυπλιέων», η οποία χρηματοδοτείται από το ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

7ο θέμα: Περί έγκρισης εισόδου – εξόδου και της σχετικής οδικής σήμανσης για την εξυπηρέτηση μονάδας κατασκευής μηχανημάτων γενικής χρήσης στην ΔΚ Λευκακίων Δ. Ναυπλιέων.

8ο θέμα: Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών για αποκατάσταση πεζοδρομίου επί των οδών Μπαζιώτου και Λαμ. Φωτόπουλου στη ΔΚ Ναυπλιέων.

9ο θέμα: Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών για αποκατάσταση πεζοδρομίου επί της οδού Αμυμώνης στη ΔΚ Ναυπλιέων.

1Οο θέμα: Περί έγκρισης ή μη παράτασης μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το Κοινωνικό Ιατρείο και οι λοιπές δομές υγείας του Δ.Ναυπλιέων.

11ο θέμα: Περί έγκρισης εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Αθλητικό κέντρο» στην θέση Μαγούλα Δ.Κ Νέας Τίρυνθας.

12ο θέμα: Περί αναπροσαρμογής μισθώματος για τη στέγαση του ΚΕΠ Ναυπλίου, επί των οδών Μπουμπουλίνας και Δερβενακίων στη Δ.Κ Ναυπλιέων.

13ο θέμα: Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης τριμηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2024.

14ο θέμα: Περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών έτους 2024.

15ο θέμα: Περί σύστασης ορισμού επιτροπής για τις αδελφοποιήσεις του Δήμου.

16ο θέμα: Περί έγκρισης δημιουργίας Μητρώου Πολιτιστικών Σωματείων και ΑΜΚΕ του Δήμου Ναυπλιέων.

17ο θέμα: Περί εγκρίσεως δωρεάν παραχώρησης δημ. χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

18ο θέμα: Περί έγκρισης αναγκαιότητας ονοματοδοσίας ανωνύμων οδών στη ΔΚ Αγ.Τριάδας.

19ο θέμα: Περί συγκρότησης επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.