6

Η ANAVASIS COURIER, ζητά διανομέα.

Απαραίτητη η Αγγλική γλώσσα.

Επιθυμητή Προϋπηρεσία.

EMAIL για αποστολή βιογραφικού: ag.zinonascourier@gmail.com