Παρατείνεται ο διαγωνισμός ανακύκλωσης

70

Η πρωτοβουλία του ΦΟΔΣΑ και της ΤΕΧΑΝ για πρόσκληση των μαθητών σε διαγωνισμό συλλογής και παράδοσης πλαστικών συσκευασιών, ξεπέρασε (σε συμμετοχές) τις προσδοκίες των οργανωτών.

Με δεδομένη την επιτυχία στη διασπορά του μηνύματος ανακύκλωσης, ο ΦΟΔΣΑ και η ΤΕΧΑΝ, παρατείνουν την προθεσμία συμμετοχής που έληγε στις 25 Μαΐου και ορίζουν ως τελευταία ημέρα συμμετοχής των μαθητών, την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024.

Θυμίζουμε ότι, η ομάδα μαθητών που θα προσκομίσει τις περισσότερες συσκευασίες στα σπιτάκια ανακύκλωσης θα κερδίσει δώρα Ταξίδι σε χώρα της Ευρώπης ή Ηλεκτρικά ποδήλατα, αναλόγως της ηλικίας των συμμετεχόντων.