Γενική Συνέλευση του Παναργειακού. Ίδρυση Α.Ε.

101

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παναργειακού συγκαλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει αύριο Δευτέρα 27 Μαΐου, στις 7μμ, στο Επιμελητήριο Αργολίδας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

  1. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού περιόδου 2023-2024
  2. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Ερασιτέχνη ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΥ
  3. Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Δ.Σ. από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
  4. Απόφαση Γ.Σ. για την ίδρυση ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία ”ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ” ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και με το διακριτικό τίτλο ”ΠΑΕ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ”
  5. Καθορισμός Μετοχικού Κεφαλαίου της ΠΑΕ σε 350.000 ευρώ σύμφωνα με το Ν.4809/2021.
  6. Εκλογή 5μελούς Επιτροπής για την σύσταση της «ΠΑΕ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ»
  7. Εξουσιοδότηση στο Δικηγορικό γραφείο του Δικηγόρου Αθηνών Αργυρίου Τρύφωνα Λίβα και συνεργατών, προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες νομικές ενέργειες για δημοσιοποίηση και τελική έγκριση ίδρυσης της ΠΑΕ.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται το 1/2 και πλέον των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της Γ.Σ. σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό.

Ταμειακός εντάξει είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η συνδρομή για το έτος 2024 σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου έχει καθοριστεί στα 15 ευρώ.