Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ για την Επιστολική ψήφο

47
Νίκος Μπικάκης

Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ είμαστε υπέρ της διευκόλυνσης των πολιτών που για πολύ συγκεκριμένους λόγους δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Παραδείγματος χάριν, Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, αλλά εξακολουθούν να ενδιαφέρονται και να ενημερώνονται για τα θέματα της χώρας μας, ή Ελλήνων που για αντικειμενικούς και σοβαρούς λόγους, δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
Η πρόσφατη διαρροή, όμως, προσωπικών δεδομένων, δημιουργεί εύλογο και έντονο προβληματισμό και επιφυλακτικότητα σε σχέση με τη συγκεκριμένη κυβερνητική απόφαση. Γι’ αυτό, λοιπόν, προτείνουμε να ληφθούν επιπλέον μέτρα εξασφάλισης του αδιάβλητου των εκλογών, της μυστικότητας της ψηφοφορίας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως η εκκαθάριση των εκλογικών καταλόγων από ψηφοφόρους που δεν υπάρχουν πια και από διπλοεγγραφές, ΠΡΙΝ την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου.
Επίσης, οι εκλογές για να είναι έγκυρες και να εκφράζουν τελικά τη βούληση του λαού, θα πρέπει όσες/οι ψηφίζουν να είναι ενημερωμένοι και ενεργοί πολίτες.

Η κουλτούρα, όμως, που επιχειρεί να περάσει η κυβέρνηση είναι πως ο πολίτης μπορεί να απέχει από το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και να ψηφίζει «από την πολυθρόνα του» κάθε τέσσερα χρόνια ολοκληρώνοντας έτσι το δημοκρατικό του καθήκον!

Αυτή η αντίληψη είναι αντίθετη με την πολιτική προσέγγιση των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ που πιστεύουν στην ενδυνάμωση της άμεσης δημοκρατίας. Η ενασχόληση των πολιτών  με τα θέματα που απασχολούν τη χώρα, αλλά και το στενό τους κοινωνικό περιβάλλον, πρέπει να είναι διαρκής αλλά και αποτελεσματική.
Για τους λόγους αυτούς, οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ είμαστε υπέρ της επιστολικής ψήφου, μόνο υπό όρους και μόνο για τις ειδικές περιπτώσεις που αναφέραμε αρχικά.
Η γενίκευση της επιστολικής ψήφου χωρίς περίοδο δοκιμασίας και χωρίς σταδιακή εφαρμογή, μας βρίσκει αντίθετους, τόσο εξαιτίας των  θεμάτων που άπτονται της εγκυρότητας των εκλογών, όσο και γιατί έτσι η κυβέρνηση, επιχειρεί να αλλάξει τον πυρήνα της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στη δημοκρατία ο πολίτης με την κοινωνική του ένταξη και συμμετοχή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι, επηρεάζει αδιαμεσολάβητα τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ζητάμε από την κυβέρνηση, να μην επιμείνει σε αυτή τη μορφή εφαρμογής της επιστολικής ψήφου, αλλά να επιλέξει, τελικά, λύσεις που να επιτρέπουν στον κάθε πολίτη αδιαμεσολάβητα, συνεχώς και αποτελεσματικά  να ασκεί  καθολικά κι όχι στιγμιαία τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.