Με 13 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο στο Άργος

65

Η τακτική (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Άργους Μυκηνών που θα πραγματοποιηθεί σήμερα 20 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 θα λάβει αποφάσεις για τα κατωτέρω θέματα:

 1. Υποβολή αιτήματος αναχρηματοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων µε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.
  2. Υποβολή των κάτωθι:
  α) αίτημα αλλαγής επιτοκίου συνομολογούμενου δανείου ποσού 12.213.902,05€ για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων μαγνητικής επαγωγής για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού» και
  β) επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής του δανείου από δέκα έτη σε δεκαπέντε – εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.
  3. Περί ορισμού αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο: «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης» – εισηγητής ο κ. Χ. Σελλής.
  4. Περί ορισμού εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ωδείο για το έτος 2023 – 2024 – εισηγητής ο κ. Π. Μπουλούκος.
  5. Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006) – εισηγητής ο κ. Φ. Κολεβέντης.
  6. Περί επικαιροποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Π. Καμπόσος.
  7. Περί συγκροτήσεως της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Άργους – Μυκηνών και ορισμού αρμοδίου υπαλλήλου σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας – εισηγητής ο κ. Π. Καμπόσος.
  8. Περί εγκρίσεως ή μη πρακτικού επιτροπής επιλογής Νο 8, εγγραφών παιδιών μέσω ΕΣΠΑ, για τον μήνα Μάρτιο 2024, στις δομές των Δημοτικών Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών, για την σχολική περίοδο 2023 – 2024 – εισηγητής ο κ. Α. Λιόλιος.
  9. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου σε αγροτεμάχιο (ΚΑΕΚ 0200909100290) για υπάρχον βιοτεχνικό κτίριο ιδιοκτησίας Σ. Κατσούλης -Ε. Μπουμπουρέκα Ο.Ε., με δραστηριότητα «Επαγγελματικό Εργαστήριο Κατασκευής Αγροτικών Εργαλείων και Σουστών Αυτοκινήτου», εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού στην θέση «Μπάμπω» Κτηματικής Περιφέρειας Άργους του Δήμου Άργους – Μυκηνών και επί αγροτικής οδού – εισηγητής ο κ. Κ. Αδρακτάς.
  10. Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παραλαβής παροχής υπηρεσιών (άρθρα 208, 219, 221. 221Α του Ν. 4412/2016) για το έτος 2024 και εφεξής – εισηγητής ο κ. Γ. Κωτσονάρος.
  11. Περί ορισμού δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου για την συγκρότηση του σχολικού συμβουλίου του 1ου Γυμνασίου Άργους (άρθρο 107 του Ν. 4823/2021) – εισηγητής ο κ. Α. Βαρδάκας.
  12. Περί ορισμού δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου για την συγκρότηση του σχολικού συμβουλίου του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αργολίδας (άρθρο 107 του Ν. 4823/2021) – εισηγητής ο κ. Α. Βαρδάκας.
  13. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Άργους – Μυκηνών στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Αναπτυξιακής Ν. Αργολίδας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – εισηγητής κ. Σ. Δαμάλας.