Συνεχίζεται η αποχή των δικηγόρων Ναυπλίου

30

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου κατά τη συνεδρίασή του την 2α Φεβρουαρίου 2024, εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεση των μελών του στις παρασκηνιακές μεθοδεύσεις αποδυνάμωσης του Εφετείου και Πρωτοδικείου Ναυπλίου μέσω των αλλαγών του Δικαστικού Χάρτη, στο άδικο φορολογικό νομοσχέδιο και στις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Με στόχο την ικανοποίηση των δίκαιων οικονομικών αιτημάτων του κλάδου, αποφάσισε ομόφωνα:

Την αποχή των μελών του Συλλόγου, από 5/2/2024 έως και 12/2/2024 (επικυρώνοντας την από 1/2/2024 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας)

-Από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα.

– Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα, πλην ΟΤΑ.

– Από δίκες Νομικής Βοήθειας.

– Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds.

Ως πλαίσιο αποχής ορίζεται το πλαίσιο της απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας της 4.1.2024.