Η ΤΕΚΑΛ αλλάζει το μέλλον της Αργολίδας

482
Παναγιώτης Ψαλτάκος.

Μετά την Μαρίνα του Ναυπλίου, η ΤΕΚΑΛ “κλείδωσε” και το μεγάλο αρδευτικό έργο μεταφοράς νερού από το Φράγμα Ανάβαλου στην περιοχή της Ερμιονίδας.

Υπογραφή του έργου της μαρίνας του Ναυπλίου

Η ΤΕΚΑΛ είχε αναδειχτεί μειοδότης του διεθνούς διαγωνισμού, προσφέροντας έκπτωση 15% και ήταν σε αναμονή της τελικής έγκρισης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για ανάδειξή της ως προσωρινού αναδόχου του μεγάλου αυτού έργου.

Το έργο προϋπολογισμού 53.000.000 ευρώ, δημοπρατήθηκε το περασμένο καλοκαίρι και προβλέπεται να ολοκληρωθεί 24 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα καλύψει αρδευτικές ανάγκες της Ερμιονίδας σε συνολική έκταση 22.000 στρ. περίπου

Αν δεν υπάρξει κάποια προσφυγή θα ετοιμαστεί η σύμβαση και θα σταλεί προς έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη συνέχεια στη Βουλή των Ελλήνων σαν τελευταίο στάδιο πριν την υπογραφεί της σύμβαση και της εγκατάστασης της εταιρείας επί τόπου. για να ξεκινήσει τα έργα κατασκευής.

Αντικείμενο του έργου

Τα αναγκαία έργα για τη μεταφορά και διανομή νερού στην περιοχή της Ερµιονίδας από την κεντρική Διώρυγα Αναβάλου περιλαμβάνουν:

– Τα έργα κεφαλής (υδροληψία και Κεντρικό Αντλιοστάσιο Α1) επί της Διώρυγας Αναβάλου δυναμικότητας 2.500 m3/ώρα

– Τα έργα μεταφοράς που αποτελούνται από τους αγωγούς μεταφοράς, τις αναρρυθμιστικές δεξαμενές Δ1, Δ2 και Δ3, καθώς και το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Α2.

– Την λιμνοδεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης στην Κοιλάδα, χωρητικότητας 9.000 m3 όπου προβλέπεται το πέρας του έργου.

– Γενικά, η χάραξη του αγωγού μπορεί να διακριθεί σε τέσσερα τμήματα που αφορούν:

– Το τμήμα από το κεντρικό Αντλιοστάσιο επί της Διώρυγας Αναβάλου έως το ακρωτήριο Ιρίων το οποίο είναι εύκολα προσπελάσιμο από υφιστάμενους δρόμους,

– Το τμήμα του ακρωτηρίου Ιρίων για τη διάβαση του οποίου απαιτείται η διάνοιξη νέου εργοταξιακού δρόμου,

– Το τμήμα από το ακρωτήριο Ιρίων έως το ακρωτήριο Βουρλιά και τον οικισμό Αγ. Ιωάννης, το οποίο είναι προσβάσιµο από υφιστάμενο δρόμο και δύσκολα προσπελάσιμο από τη θάλασσα,

Περιοχή άρδευσης

– Το τμήμα από τον οικισμό Αγ. Ιωάννης έως τη δεξαμενή ημερήσιας εξίσωσης στην Κοιλάδα που είναι εύκολα προσβάσιµο από υφιστάμενους δρόμους στο μεγαλύτερο τμήμα του.

Ποια είναι η ΤΕΚΑΛ

Η ΤΕΚΑΛ του Παναγιώτη Ψαλτάκου με Γενικό Διευθυντή τον Αντώνη Πάνα ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1990, και δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο σε λιμενικά και κατασκευαστικά έργα, ενώ την τελευταία τριετία κάνει αισθητή την παρουσία της και σε οδικά έργα.

Επιπλέον, δραστηριοποιείται στα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω των θυγατρικών της ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. που ειδικεύεται στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων και ΚΟΛΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ και  ΝΔΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ που αναπτύσσουν φωτοβολταϊκά πάρκα και καλύπτουν τους τομείς του τεχνικού ελέγχου, της αδειοδοτικής διαδικασίας, τη λειτουργίας και της συντήρησης.

Η ΤΕΚΑΛ διαθέτει πτυχίο 6ης τάξης και δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό, καθώς έχει αναλάβει το project management έργων στον Καναδά, το Μαρόκο και την Κύπρο.

Ταυτόχρονα ο Όμιλος της ΤΕΚΑΛ έχει  δημιουργήσει την TEKSIRT Α.Ε., η οποία παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών που στηρίζουν τους επαγγελματίες κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των έργων.