Στρατηγικές εφεδρείες του Δημ. Ορφανού

442
Η Έλενα Πανοβράκου με τον τ. Υπουργό Αθλητισμού

γράφει ο Ε.Π.ΜΟΝΟΣ

Στις Δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου, όπως και σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες που εξαρτώνται από το πλήθος των ψήφων και κυρίως των σταυρών, δεν εκλέγονται όλοι οι συνδυασμοί και οι σύμβουλοι κατ’ αξίας. Πολλοί άξιοι και χρήσιμοι μένουν εκτός Δημοτικών Συμβουλίων και ο Τοπικές Κοινωνίες στερούνται των υπηρεσιών και των γνώσεών τους.

Αναφερόμενος ειδικότερα στον Δήμο Ναυπλιέων, όπου ο Δημήτρης Ορφανός με τις μέχρι τώρα δηλώσεις και πράξεις του δείχνει ότι αντιλαμβάνεται πως εκλέχθηκε για να είναι Δήμαρχος όλων των Ναυπλιέων, θα επισημάνω ότι, υπάρχει ένα πλούσιο δυναμικό Δημοτών που, αν και δεν εκλέχθηκαν θα έπρεπε να βρεθεί τρόπος να αξιοποιηθούν επ’ ωφελεία του Δήμου άμεσα ή στο άμεσο μέλλον.

Στελέχη της παράταξης Ορφανού, όπως π.χ. ο Μπάμπης Παπαχαραλάμπους με αξιοσημείωτες δυνατότητες σε θέματα Πολιτισμού ή ο νεαρός Βαλέριος Τσούρνος με την σπάνια επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης προσωπικού, είναι δύο πρόχειρα παραδείγματα.

Εξ ίσου εύκολα θα μπορούσα να αναφερθώ σε στελέχη προερχόμενα από την παράταξη του Κωνσταντίνου Μάκαρη ή την Παράταξη του Δημήτρη Κωστούρου.

Για παράδειγμα, ο Κωνσταντίνος Τζιαμπάσης διαθέτει γνώσεις σε θέματα επιστήμης της Αρχαιολογίας που θα μπορούσαν να αναδείξουν το Ναύπλιον, την Ασίνη και τη Μιδέα σε πρωταγωνιστές ενδιαφέροντος, Ευρωπαϊκά. Το ίδιο και η υπερδραστήρια Ελένη Πανοβράκου που έχει αφιερώσει τον εαυτό της στο σύνολο. Ίσως και ένα στέλεχος της ποιότητας του Χρήστου Ζέρβα (παράταξη Κωστούρου) θα μπορούσε να λύση με άριστο τρόπο τα πρόβλημα διοίκησης του Γηροκομείου Μαρία Ράδου.

Η αξιοποίηση στελεχών που φιλοδοξούν και επιθυμούν να είναι χρήσιμοι θα αποτελούσε και ένα απτό δείγμα της ενωτικής προδιάθεσης της νέας Δημοτικής αρχής.

Τώρα που ο βασικός κορμός των θέσεων ευθύνης καλύφθηκε από αιρετούς που καλούνται να δείξουν την αξία τους, είναι μια καλή ευκαιρία, ο Δήμαρχος Δημήτρης Ορφανός να βγάλει στην επιφάνεια Δημότες που -εκ των πραγμάτων- αποτελούν στρατηγική αυτοδιοικητική εφεδρεία του Δήμου Ναυπλιέων.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην διοικούσα δημοτική παράταξη και η ευθύνη της επιλογής στον με ενωτική διάθεση εμφανιζόμενο Δημήτρη Ορφανό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αναφορά κάποιων ονομάτων, πραγματικά άξιων αυτοδιοικητικών στελεχών, κατ’ ουδένα τρόπο μηδενίζει την ύπαρξη άλλων που ίσως να είναι και καλλίτεροι.