Αρχηγός μικρού δημοτικού συνδυασμού αναλαμβάνει ως εντεταλμένος

161

Ο νόμος το επιτρέπει. Η δημόσια στήριξη που παρείχε, για τη δεύτερη Κυριακή, προφανώς, το επιβάλει. Αποτέλεσμα, η γνωστοποίηση ότι, αρχηγός παράταξης που δημοσίως παρείχε στήριξη σε (εκ του λόγου αυτού) εκλεγέντα Δήμαρχο, αναλαμβάνει θέση ευθύνης ως εντεταλμένος Σύμβουλος και θα προταθεί ως Πρόεδρος Ιδρύματος της πόλης.

Σε ποιόν Δήμο θα συμβούν όλα αυτά; Ποιος είναι ο Δήμαρχος που κάνει την συνεργασία πράξη; Ποιος είναι ο αρχηγός του μικρού συνδυασμού που θα οριστεί εντεταλμένος με καθήκοντα σε σπουδαίο χώρο; Θα το διαβάσετε στο akromolio.gr αύριο το βράδυ στις 7 ακριβώς.