Οι Δήμαρχοι ζητάνε αυξήσεις μισθών

115

Οι Δήμαρχοι ζητάνε αύξηση του μισθού τους. Το αίτημα διατυπώθηκε δια στόματος Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυζίρογλου, με αφορμή και την αύξηση αποδοχών των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων. Παλαιότερα, οι μισθοί των Δημάρχων ήταν συνδεδεμένοι με τους μισθούς των Γενικών Γραμματέων (έπαιρναν το 70%) ακολουθώντας τις όποιες αυξομειώσεις επιβάλλοντο κατά καιρούς. Από το 2018 με νέα απόφαση, ο μισθός τους αποδεσμεύθηκε από την ποσοστιαία συνάρτησή τους από τις αποδοχές του γενικού γραμματέα υπουργείου και έκτοτε παραμένει αμετάβλητος.

Πόσα παίρνουν οι Δήμαρχοι

Για δημάρχους με πληθυσμό δήμων από 20.000 έως 100.000 κατοίκους, που αποτελούν την πλειονότητα των δήμων, ο καθαρός μισθός διαμορφώνεται περί τα 2.300 ευρώ.
Για δημάρχους με πληθυσμό δήμων κάτω των 20.000 κατοίκων, ο καθαρός μισθός διαμορφώνεται περί τα 1.730 ευρώ.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ σημειώνει ότι για τους δήμαρχους πέραν των αποδοχών δεν υφίστανται άλλου τύπου αποζημιώσεις, όπως εκτός έδρας, ή έξοδα παράστασης. Οι δε αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων – και όχι των δημάρχων και αντιδημάρχων – για τη συμμετοχή τους στα Δημοτικά Συμβούλια ανέρχονται από 38,89 έως 55,57 ευρώ μικτά και για συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών.

Σε ποιους δίνει αυξήσεις ο νόμος 5045/23

Ο κ. Κυρίζογλου επισημαίνει πως «παρότι οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης είναι οι μόνοι, μαζί με τους βουλευτές, που εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, η αντιμετώπισή τους διαχρονικά και διακυβερνητικά δεν γίνεται με όρους ισοτιμίας ή έστω ανάλογης μεταχείρισης σε σχέση με το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό. Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως πολλά άξια, έμπειρα, ικανά και έντιμα αυτοδιοικητικά στελέχη, που υπηρέτησαν τον θεσμό, προτίμησαν να αποσυρθούν και να επιστρέψουν στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες προκειμένου να βιοποριστούν. Όπως αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι οι αποδοχές των Ελλήνων αυτοδιοικητικών υπολείπονται κατά πολύ αυτών των αιρετών ευρωπαϊκών χωρών.

‘Αρα καθίσταται εκ των ων ουκ άνευ αναγκαία η διόρθωση της μισθολογικής θέσης των αιρετών, με τον καθορισμό του ύψους των αποδοχών του αιρετού πολιτικού προσωπικού των δήμων, σε συνάρτηση με το ύψος των ευθυνών που αναλαμβάνουν», καταλήγει ο κ. Κυρίζογλου.