Τέλος το υφάλμυρο και ακριβό ποτιστικό νερό για τους Αγρότες του δήμου Άργους Μυκηνών. Τι αλλαγές θα επέλθουν στον Ανάβαλο

418

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της μεγάλης καθημερινής και πανελλαδικής εφημερίδας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, οι Αγρότες του Δήμου Άργους Μυκηνών θα απαλλαγούν σύντομα από το υψηλό κόστος και την υφάλμυρη ποιότητα του ποτιστικού νερού το οποίο χρησιμοποιούν.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, βλέπει με θετικό μάτι την σχετική ολοκληρωμένη πρόταση του Δήμου Άργους Μηκηνών που προβάλλει ως επιχειρήματα υλοποίησης του σχετικού “πράσινου” προγράμματος, την προστασία του εισοδήματος των Αγροτών, της ποιότητας των προϊόντων τους και του περιβάλλοντος.

Το σχετικό δημοσίευμα της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

«Η αγροτική παραγωγή της Αργολίδας κινδυνεύει από τρεις παράγοντες. Την ακρίβεια αγροεφοδίων και ενέργειας, την έλλειψη εργατικών χεριών την ώρα της συγκομιδής και την ανεπάρκεια και κακή ποιότητα του ποτιστικού νερού. Αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων είναι η πτώση της ποιότητας, η πτώση της παραγωγής, η πτώση των εισπράξεων και … η εγκατάλειψη των αγροτικών καλλιεργειών.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή του Δημήτρη Καμπόσου, που πιστώνεται την επιτυχία να την διάσωση από χρεοκοπία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άργους Μυκηνών, ιεράρχησε τις παρεμβάσεις της στο πρόβλημα του νερού ως εξής:

ΠΡΩΤΟΝ: Διασφάλιση της οικιακής κατανάλωσης και

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Διασφάλιση ποτιστικού νερού για αγροτικούς σκοπούς.

Μέσω της ΔΕΥΑΑΡΜ, και αφού πρώτα μηδένισε το συσσωρευμένο χρέος των 24.000.000 ευρώ, αντιμετώπισε το πρόβλημα πόσιμου νερού με τρεις κατευθύνσεις προσπαθειών που ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

  1. Διασφάλιση επάρκειας πόσιμου νερού και νερού οικιακής λάτρας.
  2. Μέτρα βελτίωσης της ποιότητας του πόσιμου νερού και του νερού οικιακής λάτρας.
  3. Κατασκευή εργοστασίου αντίστροφης όσμωσης (Διυλιστήριο) προκειμένου να διασφαλίζει επάρκεια και ποιότητα ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ του δήμου, ακόμα και στις περιόδους των πλέον υψηλών καταναλώσεων.

Οι τέσσερις μονάδες επεξεργασίας του νερού του Αναβάλου ήδη λειτουργούν από το 2022. Αυξάνονται σε οκτώ (το έργο είναι στη φάση της προμήθειας) διασφαλίζοντας έτσι απόλυτη επάρκεια και ποιότητα και διαγράφοντας τον όρο λειψυδρία για τους Δημότες του Δήμου.

Για  την διασφάλιση ποτιστικού νερού για αγροτικούς σκοπούς, η Δημοτική Αρχή Δημήτρη Καμπόσου συνέλαβε και προωθεί το φιλόδοξο σχέδιο διαχείρισης από τον Δήμο Άργους Μυκηνών των νερών του Αναβάλου που προορίζονται για την περιοχή.

Οι αρχικές συνεννοήσεις με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση, με τον Δημήτρη Καμπόσο να προτείνει και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να αποδέχεται, το νερό να συλλαμβάνεται πριν από την εκβολή του στη θάλασσα και άρα καθαρό χωρίς υφαλμύρωση.

Το ενεργειακό κόστος προώθησης των αναγκαίων ποσοτήτων, μέχρι τα κτήματα των Αγροτών, προβλέπεται να καλύπτεται από την υπό δημιουργία Κοινότητας Παραγωγής Ενέργειας, με Ανεμογεννήτριες και Πάνελ εγκατεστημένα στα ορεινά του Δήμου με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε συνδυασμό με άλλα Ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το καινοτόμο και άμεσα εφαρμόσιμο πρόγραμμα που προωθεί ο Δήμος Άργους Μυκηνών αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο που θα προωθήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε όλη την επικράτεια».