Ο Δημήτρης Πτωχός έκανε ενημερωτική επαφή με τον  Οργανισμό ΕΦΕΠΑΕ (Διαχειριστή Προγραμμάτων για την Επιχειρηματικότητα)

127

Ο νεοεκλεγείς Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός επισκέφθηκε, την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, τα γραφεία του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”) στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε με τον  Πρόεδρο, κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα. Παρόντες ήταν επίσης ο Γενικός Διευθυντής του ΕΦΕΠΑΕ κ. Αλέξανδρος Μακρής και η Γενική Διευθύντρια της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, κα Μάγδα Πετροπούλου. Η συνάντηση, η οποία είχε χαρακτήρα ενημέρωσης του Δημήτρη Πτωχού, πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα.

Από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) «Πελοπόννησος 2014-2020» ο ΕΦΕΠΑΕ ανέλαβε τη διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων συνολικού προϋπολογισμού 94.278.141€, στηρίζοντας την τοπική επιχειρηματικότητα και οικονομία.

Επιβεβαιώθηκε η πρόθεση για συνέχιση της συνεργασίας κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις μεθόδους και τα εργαλεία αναβάθμισης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια και κατεύθυνσής της προς έργα αξιοποίησης του τοπικού πλούτου, με έμφαση στην υψηλή προστιθέμενη αξία και την καινοτομία.