Οι νέοι 35 Δημοτικοί Σύμβουλοι Άργους-Μυκηνών 

142

Ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Μυκηνών μειώθηκε στους 35. Η μείωση αυτή, σε συνδυασμός με το νόμο που πέρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καθόρισε τον αριθμό και τις περιοχές των εκλεγομένων νέων Δημοτικών Συμβούλων. Η οριστική καταμέτρηση των ψήφων που θα προκύψει μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου σε τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν δεν αναμένεται να αλλάξει τα ονόματα και τον αριθμό των εδρών που καταγράφουμε κατωτέρω.

 «Πρωτοβουλία» (Γιάννης Μαλτέζος) 21 Σύμβουλοι, ως εξής:

 «Αλλαγή πορείας» (Δημήτρης Καμπόσος) 8 Σύμβουλοι.

 «Πάμε αλλιώς» (Πέτρος Θωμόπουλος) 3 Σύμβουλοι.

 «Συμφωνία Δημιουργίας» (Παν. Παπαϊωάννου) 3 Σύμβουλοι.

Οι σύμβουλοι που εκλέγονται από την παράταξη Μαλτέζου είναι:

Αναστασία Αργυροπούλου, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Παναγιώτης Μπουλούκος, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Χρήστος Φλεβάρης, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Κωνσταντίνος Αδρακτάς, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Χαράλαμπος Σελλής, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Αντώνιος Βαρδάκας, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Αντώνιος Λιόλιος, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Φώτιος Κολεβέντης, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Γεώργιος Κωτσονάρος, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Φαίδρα Ξηνταροπούλου, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Χρήστος Πούλος, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, (Δημ. Ενότητα Άργους)

ΚΑΙ

Βασίλειος Καραβίδας, (Δημ. Ενότητα Αλέας)

Άγγελος Καρκαλάτος, (Δημ. Ενότητα Αχλαδοκάμπου)

Μαρία Ζουλούμη, (Δημ. Ενότητα Άργους Κουτσοποδίου)

Δήμητρα Γάτσιου, (Δημ. Ενότητα Λέρνας)

Γεώργιος Δημάκης, (Δημ. Ενότητα Λυρκείας)

Παναγιώτης Καμπόσος (Δημ. Ενότητα Μυκηναίων)

Αναστάσιος Αθανασόπουλος, (Δημ. Ενότητα Μυκηναίων)

Σωτήριος Δαμάλας, (Δημ. Ενότητα Νέας Κίου)

Οι σύμβουλοι που εκλέγονται από την παράταξη Καμπόσου είναι:

Δημήτριος Καμπόσος (επικεφαλής),

Παναγιώτης Σκούφης, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Γεώργιος Σαρρής, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Νικόλαος Δελής, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Ιωάννης Νώτης, (Δημ. Ενότητα Άργους)

ΚΑΙ

Μάριος Ρέσκος, (Δημ. Ενότητα Κουτσοποδίου)

Χρήστος Πετσέλης, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Ιωάννης Αθανασόπουλος, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Οι σύμβουλοι που εκλέγονται από την παράταξη Θωμόπουλου είναι:

Πέτρος Θωμόπουλος (επικεφαλής)

Γρηγόριος Γρίβας, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Παναγιώτης Χασάπης, (Δημ. Ενότητα Λέρνας)

Οι σύμβουλοι που εκλέγονται από την παράταξη Παπαϊωάννου είναι:

Παναγιώτης Παπαϊωάννου (επικεφαλής)

Πέτρος Διολίτσης, (Δημ. Ενότητα Άργους)

Παναγιώτης Δούρος, (Δημ. Ενότητα Κουτσοποδίου)