Καμπόσος 60,73%. Το πρώτο επίσημο αποτέλεσμα

292

Το πρώτο  επίσημο αποτέλεσμα  που αναρτήθηκε στη σελίδα του ΥΠΕΣ