Δωρεάν wifi από το δήμο Άργους Μυκηνών για τους Δημότες και τους επισκέπτες του δήμου

43

Την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο» σε 16 προεγκεκριμένα σημεία αποφάσισε το ΔΣ του δήμου Άργους Μυκηνών. Η παροχή υπηρεσίας θα καλύπτει χρονικά την επόμενη 5ετία, από της έναρξης λειτουργίας του.

Ένα έργο που βελτιώνει την καθημερινότητα των κατοίκων. Από τα πιο χρήσιμα της Δημοτικής Αρχής του Δημ. Καμπόσου

Το σχέδιο του σχετικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Άργους-Μυκηνών, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα υπογραφεί μετά την εξουσιοδότηση του ΔΣ προς τον Δήμαρχο Άργους-Μυκηνών Δημήτρη Καμπόσου για την υπογραφή του εν λόγω μνημονίου συνεργασίας καθώς και κάθε σχετικού συνοδευτικού εγγράφου για την υλοποίηση του έργου.