Αποκλεισμός-Ντροπή Θεσμικών φορέων στην εκδήλωση για Οικ.Πατριάρχη και ΠτΔ

1710

Οι εκδηλώσεις στο Πύργο Ηλείας, για τις «τιμές» σε Βαρθολομαίο και Σακελλαροπούλου μετατράπηκαν σε προεκλογική συγκέντρωση της παράταξης Αντωνακόπουλου.

Αρχικά ήταν φανερή η παντελής έλλειψη πολιτών στην υποδοχή των τιμώμενων προσώπων . Έφταιγε το ακατάλληλο της ώρας; Έφταιγε η κακή οργάνωση από πλευράς Δήμου; Έφταιγαν κάποια περιοριστικά μέτρα από πλευράς αρχών; Αδιαφόρησαν εντελώς οι πολίτες; Έφταιγαν όλα τα προηγούμενα και κάποια άλλα; Όλα είναι υπό συζήτηση…(το ίδιο όμως έγινε και την επομένη στην Εκκλησία που οι “πιστοί¨ ήταν ελάχιστοι)

Έπειτα διαπιστώθηκε ότι οι μόνοι που φαίνονται στις φωτογραφίες είναι:

α) οι επίσημοι-αιρετοί  

β) ορδές αστυνομικών με ή χωρίς στολή για λόγους ασφαλείας

γ) πλήθος ιερωμένων με τους συνοδούς τους  

δ) μέλη παραδοσιακών και χορευτικών συλλόγων καθώς και η φιλαρμονική που επίσημα συμμετείχαν στο τελετουργικό και τέλος  

ε) υποψήφιοι και “φίλοι” κάθε λογής της δημοτικής παράταξης Αντωνακόπουλου.

Εύλογες απορίες για τον αποκλεισμό του τελετουργικού από μέλη του Επιμελητηρίου Ηλείας, Ενώσεις Αποστράτων και άλλους φορείς , έχουν απόλυτη και λογική βάση. Δεν είχαν κληθεί “ως συνήθως” τα Παραρτήματα Ενώσεων αποστράτων Αξιωματικών Σ.Ξ. Π.Ν. & Λ.Σ. Π.Α. , εφέδρων Αξιωματικών, Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, Σύνδεσμος οπλιτών, Πρόεδροι ε.ε. στελεχών Ε.Δ. – Λ.Σ. – Π.Υ. Εργατικό κέντρο κ.λ.π. 

Όταν ανώτατοι αξιωματικοί ή αιρετοί συλλόγων κλπ βλέπουν ότι στην αίθουσα βρίσκονται όλοι οι «αυλικοί» του Δημάρχου και αυτοί τρώνε «πόρτα», τότε δίκαια απορούν και συλλογίζονται: «Πληρώσαμε 50000 ευρώ για κάποιες βραβεύσεις και για να βγάλει φωτογραφίες ο Δήμαρχος οι φίλοι του και οι υποψήφιοι του σε Πόλεις και χωριά;»…

Άραγε ποιος-α καταπάτησε το πρωτόκολλο και με ποια εντολή; Ποιος-α έφτιαξε τη λίστα ; Με τι κριτήρια; Εάν του-της άρεσαν τα μούτρα του; Είναι πιο επάνω στη λίστα οι απλοί υποψήφιοι σε κάποιες κοινότητες ή Δήμο, από νυν αιρετούς (με χιλιάδες ψήφους) ή νυν Προέδρους Στρατιωτικών Ενώσεων (η ΠτΔ θεωρείται και επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων); Ποιος-α τέλος πάντων διοικεί αυτή τη Πόλη και ποιοι-ες ήταν τελικά οι «θεσμικοί» που υποδέχθηκαν τον Οικ,Πατριάρχη και την ΠτΔ;

Οι εικόνες “υποδοχής”(σε Ανδραβίδα και Πύργο) αποτελούν κόλαφο για το τόπο μας και δείχνουν πάρα πολλά πράγματα για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται μερικοί την «εξουσία», τις «παρέες» και τις ανίερες εκλογικές συμμαχίες.

Παραθέτουμε το πρωτόκολλο-νομοθεσία για να γνωρίζει ο κόσμος (γιατί σοβαρό διάλογο με τους νυν «υπεύθυνους» είναι αδύνατον να κάνει κάποιος χωρίς να ρίξει το επίπεδό του)…

Ο δήμος Πύργου γνωρίζει από  εθιμοτυπία;;; Τηρήθηκε όπως προβλέπεται το (ΦΕΚ 1488/2006 – Αριθμ.52749) ΟΧΙ!!!

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ

(ΦΕΚ 1488/2006 – Αριθμ.52749)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1488
6 Οκτωβρίου 2006

Αριθμ. 52749
Καθορισμός σειράς προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 10 του ν.δ/τος 4260/1962 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Διοικήσεως του Υπουργείου των Εσωτερικών» (Α΄ 186).
β. Της παραγράφου 9 του άρθρου μόνου του π.δ/τος 292/1992 «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εσωτερικών» (Α΄ 149).
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2. Τη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 10 του ν.δ/τος 4260/1962, όπως διατυπώθηκε στα πρακτικά των συνεδριάσεων της 8ης Μαΐου, της 20ης Ιουλίου και της 11ης Σεπτεμβρίου 2006.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη σειρά προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα, ως εξής:

Στις έδρες των Δήμων και των Κοινοτήτων 

Α. Στις έδρες των Δήμων

Δήμαρχος,

Βουλευτές,

Νομάρχης,

Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών,

Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων,

Ανώτερος Διοικητής Φρουράς (Ανώτερος Αξιωματικός),

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου,

Ειρηνοδίκης,

Δημοτικό Συμβούλιο,

πρώην Βουλευτές,

Πρόεδροι Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.,

Πρόεδροι Λιμενικών Ταμείων,

Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών,

Προϊστάμενοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου − Οργανισμών − Τραπεζών,

Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία, κατά ιεραρχική τάξη,

Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Οδηγών με στολή,

Πρόεδροι Επιστημονικών Οργανώσεων,

Αντιπρόσωποι Τύπου,

Πρόεδροι Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών,

Πρόεδροι Αναπηρικών και Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων,

Εκπρόσωποι Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης,

Πρόεδροι Λογοτεχνικών Σωματείων,

Πρόεδροι Επιμελητηρίων,

Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων,

Πρόεδροι Εργατικών Οργανώσεων,

Πρόεδροι Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,

Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων.

Απονομή μεταλλίων Κατά τη διάρκεια των επίσημων επισκέψεων απονέμονται:

  1. χρυσό μετάλλιο στους αρχηγούς κρατών, πρωθυπουργούς και προέδρους της Βουλής με την ευκαιρία επίσημων
  2. Αργυρό μετάλλιο, συνήθως, σε υπουργούς ή σημαντικούς κυβερνητικούς και κοινοβουλευτικούς αξιωματούχους με την ευκαιρία επίσημων επισκέψεων (ΦΕΚ 1488/2006 – Αριθμ.52749)  

    Υ.Γ. Θα μας προκαλούσε θλίψη, εάν δεν προκαλεί γέλιο αυτό που διαβάσαμε στην έγκριτη εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Τελικά ένας «επίτιμος δημότης» μπορεί να γίνει δεύτερη φορά ξανά «επίτιμος δημότης»; Έχει ημερομηνία  λήξης ο τίτλος; Υπάρχει ο τίτλος «διπλό-επίτιμος δημότης»; «ξανά-επίτιμος δημότης»; «ανανέωση αδείας επίτιμου δημότη»; Κλπ;

    Διαβάστε εδώ και μετά γελάστε ή κλάψτε με την προχειρότητα-ανικανότητα της Δημοτικής αρχής Αντωνακόπουλου [φυσικά τα 25000 ευρώ που μας στοίχισε αυτή η «ανανέωση» τίτλου πήγαν στην υγειά του Δημότη (και αυτά)]…Εκτός εάν γνώριζαν, ότι έκαναν “επίτιμο” κάποιον που ήταν ήδη “επίτιμος” και όλα έγιναν για τις φωτογραφίες…