Φύτεψε και συ ένα δέντρο… Μπορείς!

95

Η διαδικασία της φυσικής επιλογής σε εξέλιξη. Τα δυνατότερα είδη επιβιώνουν.

Τα δάση, όπως τα γνωρίσαμε, κάηκαν και καίγονται. Νέες ποικιλίες, πιο ανθεκτικές στη φωτιά, φυτεύονται με κρατική επιδότηση.

Στη φωτογραφία μια δοκιμαστική εφαρμογή που αποδεικνύει τα γραφόμενα.