ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ – ΠΡΟΧΩΡΑ…ΔΡΑΣΗ για την ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑμεΑ

95

Μια πρωτοβουλία του Γιώργη ΤάΚη Δόξα

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Ειδικό Σχολείο Πύργου) με άξιους εκπαιδευτικούς και υπό την Διεύθυνση της ξεχωριστής Πυργιώτισας κ. Αγγελικής Πετρόγιαννη, παρέχει Εκπαίδευση για το Καλύτερο Αύριο «ΤΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ» – ΜΑΘΗΤΕΣ ΑμεΑ.

Από τον μήνα Μάιο 2023 (με προεργασία από το 2022 και με την έγκριση του Σχολείου) ο Πυργιώτης Γιώργης ΤάΚη Δόξας μαζί με τους επαγγελματίες συνεργάτες του, ξεκίνησε μια Ανθρωπιστική Δράση (ανά την Ελλάδα) υπό την επωνυμία το ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΑΞΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ με σκοπό το 80% εκ των πωλήσεων να δοθεί για το Εκπαιδευτικό Έργο των ΗΛΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑμεΑ.

Με το Μήνυμα «ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΟΥ – ΠΡΟΧΩΡΑ…» ο κ. Γιώργης ΤάΚης Δόξας στέλνει την πρόσκληση σε όλους τους Ηλείους να ενισχύσουν με ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (50) την Δράση για τους Μαθητές ΑμεΑ.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι το ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ παρέχει τη δυνατότητα στον (ή στην) Χορηγό των ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ευρώ να «κατεβάσει – ανοίξει» το ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ όσες φορές θέλει για να το προσφέρει ως Πολιτιστικό Δώρο σε Φίλους / Γνωστούς / Πελάτες. Η κατάθεση θα γίνει στην Εθνική Τράπεζα της Αρχαίας Ολυμπίας με αριθμό λογαριασμού: GR1301104380000043800266462 – Δικαιούχος DOXAS/ΔΟΞΑΣ ΙΚΕ.

Μετά την κατάθεση να στείλετε στο e-mail: thelightofolympia1@gmail.com, καταθετήριο, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο. Την επόμενη μέρα θα σταλούν οδηγίες για τα «πολλαπλά κατεβάσματα – ανοίγματα».

Η Κοινωνική Δράση ολοκληρώνεται στις 10 Αυγούστου 2023 και στη συνέχεια θα κατατεθεί εκ του συνόλου των εισπράξεων (το 80%) στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πύργου.