Αμείλικτα ερωτήματα, ψέματα και τραγικές ελλείψεις  στο λιμάνι μας

641

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

Η ανάπτυξη της κρουαζιέρας σε ένα προορισμό έχει πάντα ένα διττό στόχο. Πρώτον να αυξάνονται τα πλοία και οι επιβάτες που έρχονται και δεύτερον να υπάρχει τζίρος στην τοπική αγορά.

Η σύνδεση του πρώτου και δεύτερου στόχου πρέπει πάντα να γίνεται σε συνεργασία με τις ενεργές δυνάμεις του προορισμού που δεν είναι άλλες από το ίδιο το λιμάνι, τον τοπικό Δήμο αλλά και τους άλλους φορείς του προορισμού. Στην γλώσσα της κρουαζιέρας, όπως αναγνωρίζεται, αυτό είναι το χρυσό τρίγωνο της συνεργασίας και αναγνωρίζεται από όλες τις εταιρείες.

Το λιμάνι του Κατάκολου αν και το 5ο σε κίνηση Κρουαζιέρας λιμάνι, με κίνηση μεγαλύτερη και από αυτή του Ηρακλείου και της Σαντορίνης (στατιστικά στοιχεία ΕΛΙΜΕ 2019-2021), υπολείπεται βασικών υποδομών που το χαρακτηρίζουν τριτοκοσμικό

Τα βασικά προβλήματα εντοπίζονται

α) στην έλλειψη οργάνωσης,

β) υποστελέχωση του ΔΛΤ Πύργου,

γ) μη τήρηση βασικών μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας (επαρκές αριθμητικά και καλά ενημερωμένο προσωπικό ασφαλείας,

δ) έλεγχοι πρόσβασης,

ε) έρευνες ασφαλείας,

στ) επιτήρηση,

ζ) σωστή τεκμηρίωση,

η) γυμνάσια και ασκήσεις ασφαλείας,

θ) διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για οδούς διαφυγής και εκκένωσης)

ι) και η μη σωστή εξυπηρέτηση των επιβατών των Κρουαζιερόπλοιων και ιδιαίτερα ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ.

Η μη υλοποίηση των ελάχιστων προβλεπόμενων μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας καθιστά ανέφικτη τη λήψη της απαιτούμενης βεβαίωσης από το Λιμεναρχείο για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους ασφαλείας ενός ευρώ ανά επιβάτη Κρουαζιέρας.

Παράλληλα το Κατάκολο ως θεσμοθετημένο Σημείο Συνοριακής Διέλευσης (ΣΣΔ) της Χώρας μας (πύλη εισόδου στη χώρα και την Ευρωπαϊκή Ένωση) δεν έχει προσαρμοσθεί στο νέο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2226 με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρηματοδοτηθεί για τις απαιτούμενες υποδομές και να κινδυνεύει να απενταχθεί από Πύλη Εισόδου.

Σίγουρα τα παρακάτω ερωτήματα θα βοηθήσουν όλους για να καταλάβουμε τη σημαίνει λιμάνι εθνικής σημασία και πως μπορούμε να γίνομαι ανταγωνιστικότεροι στην παγκόσμια αγορά κρουαζιέρα

Α) Πότε ανέλαβε η εταιρεία σεκιούριτι να παρέχει υπηρεσίες στο λιμάνι Κατακόλου; Τον Ιούλιο 2023; Γιατί από την ανάληψη τον καθηκόντων της η δημαρχιακή αρχή παραμέλησε αυτό το γεγονός με αποτέλεσμα τα εκατοντάδες χιλιάδες πρόστιμα; Γεγονός για το οποίο επισημάναμε , και μόνιμα χαρακτηριζόμαστε ξερόλες και αντιπολιτευτικοί με αποτέλεσμα σήμερα να έρχεστε να μας δικαιώσετε προσπαθώντας να κάνετε τα αυτονόητα.

Β) Γιατί απέλυσε τον εμπειρότατο Υπεύθυνο Ασφαλείας που υπήρχε στο λιμάνι για να προσλάβει νέο πτυχιούχο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού αλλά χωρίς εμπειρία στο αντικείμενο;

Γ) Γιατί έχουν επιβληθεί από το Λιμεναρχείο πρόστιμα ύψους περίπου 350.000 ευρώ για μη εφαρμογή των διαδικασιών ασφαλείας στο λιμάνι;

Δ) Γιατί δεν επεμβαίνει κανένας για το έλεγχο της μη είσπραξης ανταποδοτικών τελών σχεδόν 800.000 ευρώ πλέον των τελών για το 2023;

Ε) Γιατί ενώ τέσσερα χρόνια όλοι (φορείς λιμεναρχείο Επιμελητήριο) συμβούλευαν για τα αυτονόητα δυο μήνες πριν τη λήξη της θητείας σας προσπαθείτε να πείσετε ότι τα πράξατε.

ΣΤ) Γιατί δεν υπάρχει Μέριμνα για την αναθεώρηση του master- plan.

Ζ) Γιατί δεν γίνεται αναψηλάφηση των διαρρυθμίσεων του υπό κατασκευή, χρηματοδοτούμενου από την από την Περιφέρεια, Επιβατικού Σταθμού που κατά πάσα πιθανότητα ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ τις νέες απαιτήσεις του Κεκτημένου Schengen (Κανονισμοί (ΕΕ) 2017/2225 & 2017/2226) για τα ΣΣΔ και τα ΣΣΕ.

Η) Γιατί δεν γίνεται νέα οριοθέτηση Λιμενικής Εγκατάστασης επέκτασης ISPS (οριστική λύση της άγρας πελατών, αποτελεσματική ασφάλεια, οδοί διαφυγής, ασφάλιση δεξαμενής πόσιμου νερού, κλπ).

Θ) Γιατί δεν ανα-θεωρήθηκε το ΑΑΛΕ-ΣΑΛΕ.

Ι) ΠΟΥ βρίσκετε η πολυσυζητημένη μελέτη του ναύδετο ύψους 300.000 € η οποία παρουσιάστηκε και από την έγκριτη εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ με δηλώσεις του πρώην προέδρου κ ΒΑΡΟΥΞΗ.

Κ) Τι έγινε με την εγκεκριμένη μελέτη για τα στέγαστρα έμπροσθεν του παραλιακού κριπηδόματος και μάλιστα χρηματοδοτούμενη από το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ύψους200.000€.

Λ) Γιατί δεν υπάρχει μέριμνα συνδέσεις του λιμένα Κατάκολου με το νοσοκομείο Πύργου – ασθενοφόρο.

Μ)  Γιατί δεν υπάρχει εκπόνηση εγχειριδίου έκδοσης και διαχείρισης καρτών ελέγχου πρόσβασης.

Ν) Γιατί δεν Υπάρχει εκπόνηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης

Ξ) Γιατί δεν γίνετε υλοποίηση των νέων απαιτήσεων του Κεκτημένου Schengen (Κανονισμοί (ΕΕ) 2017/ 2225 & 2017/2226) για τα ΣΣΔ και τα ΣΣΕ (Εγκύκλιος από 09/10/2019 με Μελέτη για κάθε ΣΣΔ συμπεριλαμβανομένου του Κατάκολου) με πιλοτική εφαρμογή από τις αρχές 2021.

Ο) Γιατί δεν υπάρχει Στόχευση υλοποίησης ελάχιστων προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας ώστε να είναι εφικτή η λήψη της απαιτούμενης βεβαίωσης από το Λιμεναρχείο για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους ασφαλείας ενός ευρώ ανά επιβάτη Κρουαζιέρας (προϋπολογιζόμενες εισπράξεις για το 2020 περίπου 500,000 ευρώ) που υπερκαλύπτει τα έξοδα λειτουργίας ενός σύγχρονου λιμένα εθνικής σημασίας.

Π) Τι γίνεται με το θέμα του υδατοδρόμιου για το οποίο έχουν πληρωθεί μελέτες με χιλιάδες ευρώ. 

Ρ) Γιατί δεν υλοποιούνται οι προεκλογικές εξαγγελλίες για Οριοθέτηση μέσων μαζικής μεταφοράς-ΜΜΜ (τουριστικά λεωφορεία, ΚΤΕΛ, διώροφο λεωφορείο, ταξί, mini-bus, κλπ) ΕΚΤΟΣ Λιμενικής Εγκατάστασης.

Σ) Γιατί δεν υπάρχει Θέσπιση shuttle-bus για μεταφορά επιβατών εντός Λιμενικής Εγκατάστασης (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, κλπ.)

Τ) Γιατί δεν γίνεται Καθορισμός εισόδου στη Λιμενική Εγκατάσταση, με τη νέα οριοθέτησή της, μόνο τουριστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν οργανωμένες εκδρομές των Κρουαζιερόπλοιων.

Το παρόν κείμενο θα δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο.

ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ