Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Υδρογραφίας 21 Ιουνίου 2023

155

Η Ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία ιδρύθηκε το 1919 και υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό. Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Διεθνούς Υδρογραφικού Οργανισμού και έχει διαδραματίσει αυτά τα χρόνια το δικό της ξεχωριστό ρόλο στην εξέλιξη των διαδικασιών για την προώθηση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Η 21η Ιουνίου έχει καθοριστεί από τον Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό (ΔΥΟ) και υιοθετηθεί από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ως “Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας”, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την Υδρογραφία και το ρόλο της στη βελτίωση της γνώσης επί των θαλασσών και των Ωκεανών, αλλά και να προτρέψει τα κράτη να συνεργαστούν για την προώθηση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Κεντρικό θέμα για φέτος έχει ορισθεί από το Δ.Υ.Ο. “Υδρογραφία: Θεμέλιο του Ψηφιακού Διδύμου των Ωκεανών”. Το Ψηφιακό Δίδυμο των Ωκεανών (ΨΔΩ) στοχεύει να αναπτύξει μια αξιόπιστη, υψηλής ανάλυσης, πολυδιάστατη και σχεδόν σε πραγματικό χρόνο εικονική αναπαράσταση των ωκεανών, η οποία θα συμβάλει στην καλύτερη γνώση τους. Επιπλέον σκοπός του ΨΔΩ είναι να καταστήσει τα δεδομένα των ωκεανών ελεύθερα διαθέσιμα σε πολίτες, επιστήμονες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας μια πλατφόρμα για παγκόσμια συνεργασία. Το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας επιλέχθηκε για να τονίσει το βασικό ρόλο της Υδρογραφίας στην ανάπτυξη του μοντέλου της Ψ.Δ.Ω.

Ως Παράρτημα (ΕΑΑΝ ΗΛΕΙΑΣ) ευχαριστούμε την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού μας Ναυτικού που μας ενημέρωσε αλλά και για την διαχρονική συνεργασία μας τα χρόνια που υφιστάμεθα ως οντότητα!!!!