Πρόστιμα σε επιχειρήσεις της Αργολίδας από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

43

Το Τμήμα Εμπορίου και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας επέβαλε τον Δεκέμβριο του 2022 και τον Ιανουάριο του 2023 πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ σε τρία Super Market και 750 ευρώ σε Συνεργείο Αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τα πρόστιμα επεβλήθησαν ως εξής:

2/12/22 σε ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ στο Άργος, 750€

30/12/22 σε ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ στο Άργος, 1.000€

2/01/23 σε SUPER MARKET στο Κρανίδι Αργολίδας, 1.000€

13/01/23 σε SUPER MARKET στο Ναύπλιο, 3.000€

Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης, προβεί σε καταβολή του προστίμου.