Ο Κώστας Μάκαρης κέρδισε και την Μαρία Μαγγέλη

58
Μάκαρης με Μαγγέλη

«Ενώνω τις δυνάμεις μου με όλους εκείνους που επιθυμούν την αναπτυξιακή αναγέννηση του Δήμου Ναυπλιέων». Με τα λόγια αυτά, η Μαρία Μαγγέλη κλείνει την δημόσια δήλωσή της για τα κίνητρα που την οδήγησαν να αποφασίσει την υποψηφιότητά της με το συνδυασμό ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ του Κώστα Μάκαρη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «Ο Δήμος Ναυπλιέων έχει απεριόριστες παραγωγικές, τουριστικές, μορφωτικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δυνατότητες μεγάλων ομάδων του Ελληνικού πληθυσμού. Αν το συνειδητοποιήσουμε, θα πυροδοτηθεί η ιδιωτική αναπτυξιακή πρωτοβουλία για να δημιουργηθούν νέες και καλές θέσεις εργασίας που θα απορροφήσουν το αδρανές  ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μας».

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΓΓΕΛΗ

Ο Δήμος Ναυπλιέων που έχει απεριόριστες παραγωγικές, τουριστικές, μορφωτικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δυνατότητες μεγάλων ομάδων του Ελληνικού πληθυσμού. Λόγω και των μοναδικών συγκριτικών του πλεονεκτημάτων πρέπει να αποκτήσει μια Δημοτική Αρχή που, όχι μόνο να έχει την αίσθηση των παραπάνω αλλά να διαθέτει και τα πνευματικά προσόντα, την εμπειρία και την αντίληψη ανοιχτών οριζόντων για να εκπονήσει τα κατάλληλα σχέδια για να επιτύχει τις καλύτερες συνέργειες.

Έτσι θα πυροδοτηθεί και η ιδιωτική αναπτυξιακή πρωτοβουλία για να δημιουργηθούν νέες και καλές θέσεις εργασίας που θα απορροφήσουν όλους εμάς που είμαστε το αδρανές  ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μας.

Αυτό είναι το κίνητρό μου για να προσχωρήσω στον συνδυασμό του επιτυχημένου οραματιστή επιχειρηματία κ. Κων/νο Μάκαρη ενώνοντας τις δυνάμεις μου με όλους αυτούς που επιθυμούν την αναπτυξιακή αναγέννηση του τόπου.