Η ελληνική οικονομία στην πραγματικότητα βρίσκεται σε μία εικονική κανονικότητα

70

Από το fb του Γιώργος Μαραγκός

“Στην Ελλάδα ας μην πιστεύουν κάποιοι πως ότι συμβαίνει στις ΗΠΑ δεν μας αγγίζει γιατί αρκεί να υπενθυμιστεί πως όταν κατέρρευσε η Lehman Brothers το 2008, η Ελλάδα κατέληξε από το 2010 και μετά να υπογράφει στην σειρά τρία μνημόνια και να υλοποιεί τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών (που ακόμα δεν έχουν συνέλθει).

Και για να μην έχει κανείς αμφιβολίες αρκεί να σημειωθεί ότι η ελληνική οικονομία στην πραγματικότητα βρίσκεται σε μία ελληνική εικονική κανονικότητα.

Δηλαδή φαινομενικά έχει λύσει τα προβλήματα της αλλά στην πραγματικότητα απλά τα έχει μεταθέσει ή έχει βρει λογιστικούς τρόπους να μην εμφανίζονται… τα προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί.

Δυστυχώς, όταν ξεκινάει μία παγκόσμια κρίση, αυτοί που είναι και οι πιο «γυμνοί» είναι αυτοί που την πληρώνουν και περισσότερο, δηλαδή η Ελλάδα.

Η πολιτική αβεβαιότητα έχει εκτιναχθεί, και το δημόσιο χρέος ακολουθεί αυτή την πορεία της εκτίναξης.

Στο δημόσιο χρέος συμπεριλαμβάνονται όλες οι δανειακές υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους.

Μαζί και ο ενδοκυβερνητικός δανεισμός που έφθασε στα 49 με 50 δισεκ. τα γνωστά repos.

H κυβέρνηση και οι φορείς τις χρειάζονται συνεχώς ρευστότητα που καλύπτεται μέσω των repos ενώ μέρος της παροχολογίας επίσης έχει υποστηριχθεί από τα repos.

Το ελληνικό δημόσιο χρέος στα 400,27 δισεκ. δεν είχε φθάσει ποτέ και αποτελεί ιστορικό υψηλό όλων των εποχών.

Λόγω της αύξησης του ΑΕΠ το 2022 στα 192,4 δισεκ. ευρώ η σχέση χρέους προς ΑΕΠ διαμορφώνεται στο 208%….

Το ελληνικό δημόσιο χρέος το συνθέτουν οι εξής δανειακές υποχρεώσεις.

96 δισεκ. ομόλογα κρατικά

11,8 δισεκ ευρώ έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου

303,5 δισεκ. ευρώ δανειακές υποχρεώσεις εκ των οποίων 235 δισεκ. δάνεια από τους μηχανισμούς στήριξης.

49 δισεκ. έχουν εκτιναχθεί τα repos που είναι ενδοκυβερνητικός δανεισμός.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι με ορισμένες καλές χρονιές ανάπτυξης και λόγω πληθωρισμού ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα μειωθεί.

Η πρόσφατη ιστορία έχει αποδείξει ότι οι πραγματικές δυνατότητες αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα δεν ξεπερνάει το 2% σε ετήσια βάση…

Σε ότι αφορά τις τράπεζες με 1.600.000 έλληνες πολίτες και 85 δισεκ κόκκινα δάνεια δεν μπορεί αν ειπωθεί ότι δεν έχουν πρόβλημα.

Οι παρενέργειες αυτού του προβλήματος αγγίζει και τις τράπεζες

1)Αφού σε σύνολο 750.000 επιχειρήσεων επιλέξιμες για δανεισμό είναι μόνο 40.000 και υπό όρους.

2)Οι τράπεζες εξέδωσαν κύρια ομόλογα για τις τιτλοποιήσεις NPEs – senior bond – και έλαβαν κρατικές εγγυήσεις 18 δισεκ.

Ωστόσο τα ομόλογα αυτά εμφανίζουν ήδη ζημιές 4-5 δισεκ. ευρώ.

Εάν πωλήσουν οι τράπεζες τα κύρια ομόλογα που έχουν εκδώσει κατά 50% – όπως απαιτεί ο SSM – θα εγγράψουν ζημιές.

Επίσης λόγω των κρατικών εγγυήσεων οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν να διανείμουν μέρισμα ούτε να επαναγοράσουν ίδιες μετοχές.”