Δωρεάν σεμινάριο στο Επιμελητήριο Αργολίδας με θέμα: «Εργατικά Θέματα – Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας» Το Οικονομικό Επιμε

76

λητήριο της Ελλάδας (11ο Π.Τ. Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου) διοργανώνει στο Άργος σεμινάριο με θέμα: «ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 στην αίθουσα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Κορίνθου 23, Άργος) και θα έχει διάρκεια 5 ώρες (από 16:00 έως 21:00)
Εισηγητής του σεμιναρίου είναι o κ. Πέτρος Ραπανάκης, Οικονομολόγος.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν και  θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Τα Μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος,
Οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης),

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά. Για να εκτυπώσετε την αίτηση και να δηλώσετε συμμετοχή ακολουθήστε το σύνδεσμο : https://shorturl.ae/8b24l

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές-Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 11ο Π.Τ. Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τις 9 Μαρτίου 2023, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.
Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τις 9 Μαρτίου 2023, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.