Οι Μαραθωνοδρόμοι Δρομείς Αργολίδας αλλάζουν καταστατικό

96

Tην  Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου “Μαραθωνοδρόμων  και  Δρομέων Αργολίδας”.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, στο Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο, (Τουριστική Σχολή ΙΕΚ Πελοποννήσου) επί της οδού Δαναού 25 στο Άργος, με θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

– Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2022

– Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2022

– Πρόγραμμα δράσης 2023

Αλλαγή καταστατικού

*Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12/3/23 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα .