Ελληνική Δημόσια Διοίκηση: Από παρίας, παράδειγμα προς μίμηση και μεταφορέας τεχνογνωσίας

41

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.),  αναλαμβάνει να αναμορφώσει τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης της Αλβανίας, ως μέρος της κοινοπραξίας που ανεδείχθη νικήτρια στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάληψη του μεγαλόπνοου αυτού έργου.

Η σημαντική αυτή επιτυχία για το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., την οποία χαιρέτισε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, συνιστά αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας που έχει αναπτύξει το Κέντρο με τη Γαλλική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (INSP/πρώην ΕΝΑ), καθώς και της μεθοδικής προσπάθειας της Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Παρασκευής Δραμαλιώτη να καταστήσει τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας μας παράδειγμα για τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων.

Υπενθυμίζεται ότι το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας και με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης για τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Η μεταφορά τεχνογνωσίας σε Κύπρο και Αλβανία αποδεικνύει με τον πλέον εμφατικό τρόπο την εξαιρετική δουλειά που έγινε ολόκληρο το προηγούμενο διάστημα στη μεταρρύθμιση της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, μετατρέποντας τη χώρα μας από παρία, σε παράδειγμα προς μίμηση.

Αυτήν ακριβώς την εξαιρετική δουλειά επισφράγισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την επιλογή της να αναθέσει στη χώρα μας τη μεταφορά τεχνογνωσίας εκτός ελληνικών συνόρων, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.