Στερέωση βραχωδών πρανών και αποκατάσταση προμαχώνα … για την Κορώνη. Ο γύρος της Αρβανιτιάς μπορεί να περιμένει.

80

Η ομορφότερη περιπατητική διαδρομή του Ναυπλίου παραμένει κλειστή λόγω ανεπάρκειας της δημοτικής αρχής.

Η διαδρομή από το Φάρο μέχρι την Αρβανιτιά έχει απαγορευτεί και ο δρόμος παραμένει κλειστός λόγω επικινδυνότητας από πτώσεις βράχων, περίπου 10 χρόνια, παρά το γεγονός ότι η Πολιτεία διαθέτει σχετικά κονδύλια στερέωσης και αποκατάστασης σε όποιο Δήμο υποβάλλει αίτημα και μελέτη.

Πρόσφατο παράδειγμα η στερέωση των βραχωδών πρανών και η αποκατάστασης του προμαχώνα στο Κάστρο Κορώνης που εντάχθηκε, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η δημόσια δαπάνη του έργου, που εγγράφηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ 014, ανέρχεται σε 2.480.000.

Το έργο αφορά εργασίες στερέωσης των βραχωδών πρανών του νότιου τμήματος του Κάστρου Κορώνης και την αποκατάσταση του τείχους και του νότιο-ανατολικού (κυκλικού) προμαχώνα.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στην απόφαση, “το κατώτερο μαργαϊκό τμήμα του πρανούς έχει πολύ απότομες κλίσεις, ενώ λόγω της παράκτιας θέσης του, έχει συντελεστεί σταδιακά απολέπιση της εξωτερικής του επιφάνειας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή υποχώρηση τμημάτων του. Συνέπεια αυτού ήταν η απώλεια τμήματος της πλευρικής υποστήριξης της θεμελίωσης από τα τείχη του κάστρου, με τη δημιουργία οριζόντιων μετακινήσεων προς τη θάλασσα, που οδήγησαν στην εμφάνιση κατακόρυφων ρωγμών στο τείχος”.