Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αργολίδας

66

Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αργολίδας, προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 13ης Νοεμβρίου 2022, ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΜΕΛΗ Δ. Σ.
ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΕΛΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΙΠΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΟΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ