Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Σύνδεσμο Ιεροψαλτών Αργολίδας

48
Σύνδεσμος Ιεροψαλτών Αργολίδας

Το Σάββατο 19η Νοεμβρίου 2022, στα γραφεία του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Αργολίδας μετά την συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και με θέμα την συγκρότηση σε σώμα προέκυψαν οι εξής θέσεις ομόφωνα:

Πρόεδρος: Δημήτριος Καρκαλάτος
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Καραχάλιος
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Παρασκευόπουλος

Ταμίας: Κωνσταντίνος Ρούτουλας
Μέλος: Ιωάννης Δέδες

Στην πρώτη ανακοίνωση του Συνδέσμου τονίζεται «Με ενότητα θα συνεχίσουμε να εργαστούμε για την πρόοδο του Συνδέσμου μας».