Σύλλογος εργαζομένων: Ο σκοπός του ελέγχου αυτού, είναι μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να αφήσει σκιές

147

Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα, 20 Οκτωβρίου 2022,  προς τα μέλη του και με κοινοποίηση σε ΠΟΕ – ΟΤΑ – ΑΔΕΔΥ- Ελεγκτικό συνέδριο και Γ.Δ.Δ.Ε, ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμων Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας και Ζαχάρως με  ΘΕΜΑ : Σχετικά με «διαχειριστικό έλεγχο» ετών 2011 – 2022 στο Δήμο Πύργο από ιδιωτικό ελεγκτή με πρωτοβουλία του κ. Δήμαρχου.

Εδώ και δύο μέρες που ο κ. Δήμαρχος έχει ανακοινώσει τόσο προφορικώς στα ΜΜΕ, όσο και γραπτώς με έγγραφό του προς τις Υπηρεσίες του Δήμου, τη διενέργεια του δήθεν «διαχειριστικού ελέγχου», έχουμε γίνει περισσότερο από κάθε άλλη φορά, δέκτες έντονου ενδιαφέροντος από συναδέλφους που ζητούν να πληροφορηθούν, εάν και πότε εστάλη αντίστοιχη εντολή για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, από  τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή το Ελεγκτικό Συνέδριο ή τον κ. Εισαγγελέα ή τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικού Ελέγχου με τους Οικονομικούς Επιθεωρητές της.

Καθήκον του Συλλόγου μας, μετά τις εξαγγελίες του κ. Δημάρχου για διαχειριστικό έλεγχο συμβάσεων στο Δήμο Πύργου, που αφορούν παρελθόντα  οικονομικά έτη 2011 -2019 και στα οποία έχει ασκηθεί ο προληπτικός έλεγχος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και για τις συμβάσεις επί της θητείας του, κατά τα έτη 2020 – 2023 που δεν έχει ασκηθεί  προληπτικός έλεγχος , είναι να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω :

Α. Κατ’ αρχάς είμαστε υπέρ οποιουδήποτε ελέγχου από τις αρμόδιες κατά νόμο αρχές και όχι από απευθείας αναθέσεις με κατασκευασμένους εκ των προτέρων ελέγχους. Η ανεξαρτησία των ελεγκτικών οργάνων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη θεμελίωση των ελεγκτικών διαδικασιών, βασισμένων στις αρχές της ουδετερότητας της αμεροληψίας και της διαφάνειας. Ουδέποτε αρνηθήκαμε να συμβάλλουμε στους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στο Δήμο Πύργου από Οικονομικούς Επιθεωρητές , Ελεγκτικό Συνέδριο και Εισαγγελείς.  

Ο Σύλλογος είναι υπέρ της διαφάνειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Διαφωνεί κάθετα όμως με πρακτικές και περίεργες μεθοδεύσεις, που θέλουν ιδιώτες να μπαίνουν από το «παράθυρο» και να αντικαθιστούν Υπηρεσίες και Θεσμούς και μάλιστα, με οικονομική επιβάρυνση του Δήμου που δεν προβλέπεται από καμιά διάταξη νόμου, αφού στο τέλος οι δημότες της πόλης είναι που πληρώνουν το μάρμαρο.

Αλήθεια πόσο αντικειμενικός και διάφανος μπορεί να είναι ένας διαχειριστικός έλεγχος από έναν ιδιώτη που επελέγη με απευθείας ανάθεση και θα πληρωθεί επί της ουσίας από τον ελεγχόμενο για να τον διενεργήσει, έναντι αμοιβής 37.000,00 €;  Ο έλεγχος των φορέων του Δημοσίου, μπορεί και πρέπει να γίνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως αυτά προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους Νόμους .

Β. Για τις συμβάσεις που αφορούν τα έτη 2011 – 2019, ο προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες των Δήμων που ασκούταν επί δεκατέσσερα (14) έτη από το Ελεγκτικό Συνέδριο, διασφάλιζε την νόμιμη και ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος από τους ελεγχόμενους φορείς. Μέσω του ελέγχου αυτού, απετράπη η πληρωμή μη νόμιμων δαπανών, εφόσον αυτή καθ’ εαυτή η ύπαρξη του προληπτικού ελέγχου, οδήγησε σε προφανή βελτίωση της διαχειριστικής ευνομίας και κανονικότητας των ελεγχόμενων φορέων. Αυτό επετεύχθη διά του αυτοελέγχου και του αυτοπεριορισμού των εμπλεκομένων, καθώς και υπό το ενδεχόμενο της μη θεώρησης του χρηματικού εντάλματος και ματαίωσης της πληρωμής. 

Γι’ αυτές τις συμβάσεις ο κ. Δήμαρχος θα καταγράψει τον δημοσιονομικό κίνδυνο ;!!!!! Επίσης, για τις συμβάσεις των ετών 2011, 2012 και 2017 έχει διενεργηθεί διαχειριστικός έλεγχος από τους αρμόδιους κατά νόμο φορείς , δηλαδή από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές για τα έτη 2011 και 2012 και το Ελεγκτικό Συνέδριο για το έτος 2017.  Θα πληρώσει ο Δήμος ακόμα και για αυτά τα έτη ; !!!!!!!!

Γ. Για τις συμβάσεις συνάδελφοι που αφορούν τα έτη από το 2020 έως το 2023, δυστυχώς για μας, τόσο μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου από 01/09/2019, όσο και με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 204 του Ν. 4555/18, με τις οποίες οι αιρετοί απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη στη διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών των Δήμων, η ευθύνη ανήκει πλέον στους υπαλλήλους, όχι μόνο  για να αποτρέψουν οποιοδήποτε δημοσιονομικό κίνδυνο, αλλά και να αναγκάζονται να έρθουν σε αντιπαράθεση με τους Διοικούντες όταν τους ασκούν καθημερινή πίεση, με αποτέλεσμα να αισθάνονται αβοήθητοι να αντιδράσουν.

Γνωρίζετε όλοι καλά ότι Δήμος μας είναι υποστελεχωμένος, με αποτέλεσμα να είμαστε όλοι  επιφορτισμένοι με πολλαπλά καθήκοντα και  να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε στις υπαλληλικές μας αρμοδιότητες.

Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα στους υπόλογους και στους συνυπεύθυνους ως ορίζονται στο Ν. 4820/21, στον οποίο καθορίζονται οι δημοσιονομικοί ρόλοι και ευθύνες. Τα ανωτέρω πρόσωπα ευθύνονται αν προκάλεσαν  έλλειμμα από δόλο ή βαριά αμέλεια ή ελαφρά αμέλεια. Δεν συντρέχει οποιουδήποτε είδους υπαιτιότητα, εάν ο υπεύθυνος τήρησε τα οφειλόμενα μέτρα προστασίας του δημοσίου αγαθού ή απέκλινε από την τήρησή τους δικαιολογημένα.

Συνάδελφοι δεν είστε μόνοι. Είμαστε όλοι μαζί. Δεν φοβηθήκαμε ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά καιρούς από τα αρμόδια κατά νόμο ελεγκτικά όργανα και βγήκαμε αλώβητοι, αφού ουδείς συνάδελφος έχει καταδικαστεί, παρόλο που από το έτος 2007 και εντεύθεν έχουμε δεχθεί επανειλημμένους ελέγχους απ’ όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Άλλωστε ο σκοπός του ελέγχου αυτού, είναι μόνο και μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να αφήσει σκιές, ότι δήθεν φοβούμαστε τον έλεγχο, προκειμένου να εδραιωθεί μια αντίληψη στην κοινωνία για τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και κατηγορίες που ο κ. Δήμαρχος κατά καιρούς έχει δημοσίως εκτοξεύσει εναντίον μας. 

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι, η ανάθεση διαχειριστικού ελέγχου για το 2011-2022 δεν προβλέπεται από καμιά διάταξη νόμου. Σύμφωνα με τη γενική αρχή του δημοσιολογιστικού δικαίου , για την διενέργεια οποιασδήποτε δημοτικής δαπάνης πρέπει αυτή να προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μόνο η διενέργεια δαπάνης που δεν προβλέπεται από συγκεκριμένη διάταξη, εφόσον από τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, αποδεικνύεται ότι ανάγεται στη λειτουργική δραστηριότητα του δήμου, υπό την έννοια ότι η πραγματοποίησή της συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του ή στην εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και δεν υπερβαίνει το από τις ειδικές περιστάσεις επιβαλλόμενο μέτρο. Για το λόγο αυτό, συνιστούμε στους συναδέλφους υπόλογους να ζητήσουν εντολή για την πληρωμή του διαχειριστικού ελέγχου 2011-2022  και να αποστείλουν το χρηματικό ένταλμα με τα δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο.

Στην Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Ηλείας που κοινοποιείται το παρόν, του διαβιβάζουμε την σχετική σύμβαση για έλεγχο λόγω αρμοδιότητας, διότι η δαπάνη διαχειριστικού ελέγχου σε ιδιώτη για τα έτη 2011-2022 δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν είναι λειτουργική για το Δήμο και βασίζεται για τη «νομιμότητά της» στο άρθρο 91 του Ν. 4270/14, που αφορά έλεγχο και εκκαθάριση των δαπανών του Δημοσίου από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                        ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                ΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                             ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ