Ο Νίκος Μπογονικολός ομιλητής στο Olympia Forum

143

Ο Νίκος Μπογονικολός είναι ομιλητής στο πολύ σπουδαίο συνέδριο Olympia Forum, που θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 έως και τις 22 Οκτωβρίου 2002, σε Ζάππειο και Αρχαία Ολυμπία.

Olympia Forum: Ανάδειξη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και πρακτικών καλής διακυβέρνησης

Αφιερωμένο αποκλειστικά στην ενδυνάμωση πόλεων και περιφερειών

Οι καλές πρακτικές χωρών και Δήμων και τα νέα δεδομένα για την ενσωμάτωση των 17 στόχων του ΟΗΕ θα βρεθούν στο επίκεντρο του Olympia Forum ΙΙΙ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα και θα συνεχιστεί Παρασκευή και Σάββατο 21-22 Οκτωβρίου 2022 στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Αρχαία Ολυμπία.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών και της εφημερίδας «Πατρίς», που έχουν ενώσει τις δυνάμεις και το όραμά τους για τη θεσμοθέτηση αυτού του ετήσιου, μοναδικού στο είδος του, Συνεδρίου και την εξέλιξή του σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εκδήλωση, που συνδράμει στην οικονομική, επιχειρηματική, τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη των 13 Περιφερειών της χώρας.

Το Olympia Forum αποτελεί μια πλατφόρμα ανάδειξης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και πρακτικών καλής διακυβέρνησης εντός των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα. Μέσω του Olympia Forum, επιτυγχάνεται η μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών που έχουν θεσπιστεί σε διάφορες ευρωπαϊκές περιφέρειες, σε διάφορους νευραλγικούς τομείς.

Ο Νίκος Μπογονικολός είναι Πρόεδρος και Δ/νων Συμβουλος της ΑΡΑΤΟΣ TEXNOΛΟΓΙΕΣ Α.Ε (πλήρες βιογραφικό μπορείτε να διαβάσετε εδω )