Τα Γεράκια των ΗΑΕ έρχονται στη Θεσσαλονίκη με άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου

53

Την άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης έλαβαν τα τέσσερα βασιλικά γεράκια που θα φιλοξενηθούν στην πόλη κατά τη διάρκεια της 86ης ΔΕΘ, όπου τιμώμενη χώρα είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μετά από αίτημα της τιμώμενης χώρας στην αποστολή συμπεριλαμβάνονται και εκτρεφόμενα γεράκια, τα οποία θα έρθουν στη ΔΕΘ συνοδευόμενα από εξειδικευμένο κτηνίατρο του Βασιλικού Νοσοκομείου Γερακιών του Ντουμπάι και Εμιρατιανό αρχιγερακάρη.

Σημειώνεται ότι το γεράκι είναι το σύμβολο της τιμώμενης χώρας, στην οποία η Τέχνη της Ιερακοθηρίας, προστατευόμενη και από την UNESCO ως Παγκόσμια Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, είναι μία βαθιά ριζωμένη παράδοση που εκκινεί από την εποχή των Βεδουίνων και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Τη σημαντικότατη πτυχή της πολιτιστικής της κληρονομιάς επιθυμούν τα παρουσιάσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Για τη φιλοξενία τους, ωστόσο, απαιτείτο η έκδοση προβλεπόμενης άδειας από το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Για τον λόγο αυτόν συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκρίνει την αίτηση της ΔΕΘ για τη χορήγηση της προβλεπόμενης άδειας ώστε η αποστολή της τιμώμενης χώρας να συνοδεύεται στη ΔΕΘ από τα γεράκια που χρησιμοποιεί ως σύμβολα.

Η φιλοξενία των γερακιών στην 86η ΔΕΘ τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Οικονομικών και Πολιτισμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και θα γίνει και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελληνικής Ιερακοθηρίας.

 

Τα φιλοξενούμενα πτηνά θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα από την εθνική και διεθνή νομοθεσία έγγραφα και πιστοποιητικά και κατά τη μεταφορά και παραμονή τους θα τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις ευζωίας, άνεσης και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία αλλά και τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει η τιμώμενη χώρα.

Τα πτηνά θα φιλοξενηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο επισκέψιμο κλειστό χώρο της ΔΕΘ, επιτηρούμενα διαρκώς από εξειδικευμένο κτηνίατρο και συνοδευόμενα από μέλη της αποστολής της τιμώμενης χώρας. Δεν θα λάβει χώρα καμία επίδειξη πτητικών, κυνηγετικών ή άλλων ικανοτήτων ούτε αλληλεπίδραση με κοινό, θα ληφθεί μάλιστα μέριμνα ώστε να υπάρχει μηδενική όχληση των ζώων.

Επομένως δεν θα υπάρξει κάποια παράσταση ή θέαμα με συμμετοχή των ζώων, αλλά απλή παρουσία τους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, χωρίς οικονομικό όφελος, αποσκοπούσα αποκλειστικά στον συμβολισμό της παράδοσης και πολιτιστικής ταυτότητας της τιμώμενης χώρας.

Με πληροφορίες από το https://www.voria.gr