Νέα πρόεδρος του ΕΒΕΑ η Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου

77
Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου

Νέα πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών αναδείχτηκε η Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, αποτελώντας την πρώτη γυναίκα στην ιστορία του ΕΒΕΑ που εκλέγεται σε αυτήν τη θέση, αντικαθιστώντας τον Γιάννη Μπρατάκο, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Η Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ από το 2006, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2021 κατείχε τη θέση του α’ αντιπροέδρου, αναλαμβάνοντας τα θέματα νεοφυών επιχειρήσεων και γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Η νέα πρόεδρος του ΕΒΕΑ στην ομιλία της προς το Διοικητικό Συμβούλιο τόνισε ότι αναλαμβάνει πρόεδρος ενός φορέα που σε όλη τη μακρόχρονη ιστορία του υπηρετεί τον στόχο της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Βασικός κορμός της προσπάθειας της νέας προέδρου του ΕΒΕΑ θα είναι η σταθερή αύξηση της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει το ΕΒΕΑ στα μέλη του, μέσω ψηφιακών υπηρεσιών, ολοκληρωμένου πλέγματος υπηρεσιών προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πιστοποίησης κ.ά.

Η Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου δήλωσε ότι θα ασκήσει «αποτελεσματική πίεση στην Πολιτεία, ώστε να ασχοληθεί πιο ενεργά με ζητήματα όπως η γραφειοκρατία, το αδειοδοτικό περιβάλλον, η φορολογία και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, με γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας».