Η Μεγαλόπολης μετασχηματίζεται σε πόλη μηδενικών αποβλήτων, με 6 νέους άξονες ανάπτυξης

29

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Ανάπτυξης για τους Δήμους Μεγαλόπολης και Γορτυνίας, που στοχεύει στον μετασχηματισμό της Μεγαλόπολης σε πόλη μηδενικών αποβλήτων, με όλες τις προϋποθέσεις των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Τη διαχείριση της σύνταξης του Σχεδίου Ανάπτυξης είχε αναλάβει η ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΕ υπό τον πρώην Δήμαρχο Μεγαλόπολης, Παν. Μπούρα, που τοποθέτησε ο Περιφερειάρχης Παν. Νίκας. Η μελέτη εκπονήθηκε από την εταιρεία Re.De-Plan ΑΕ Consultants.

Θα ακολουθήσει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της και μετά το Σχέδιο Ανάπτυξης Μεγαλόπολης-Γορτυνίας θα υπαχθεί στο εθνικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).

Το σχέδιο προβλέπει 140 έργα που εμπίπτουν σε 6 μεγάλες κατηγορίες. Τα έργα περιλαμβάνουν: νέες καλλιέργειες, κτηνοτροφικά πάρκα, αγροτουρισμό, πολιτισμό, επιχειρηματικό πάρκο, οδικό δίκτυο για την υποστήριξη των μεταφορών, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, φωτοβολταϊκό πάρκο κλπ, πάνω στους εξής άξονες:

  1. Πράσινη Ενέργεια για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία
  2. Τοπική Ανάπτυξη και Οικονομία
  3. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
  4. Τουρισμός-Πολιτισμός
  5. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  6. Έρευνα-Καινοτομία

Εννοείται ότι όλα αυτά σηματοδοτούν τη μεταλιγνιτική εποχή για τη Μεγαλόπολη. Είναι, όμως, σχεδόν ειρωνικό να παρουσιάζονται τώρα, που όπως δείχνουν οι καταστάσεις μάλλον επιστρέφουμε στον λιγνίτη, λόγω της μεγάλης ενεργειακής κρίσης. Ποιος θα διασαφηνίσει προς τα πού ακριβώς βαδίζουμε;