Τα μπάζα στη κεντρική Πλατεία «συνοδεύουν» τις συναυλίες

254

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εξέδωσε εκπρόθεσμη απόφαση υπέρ του αναδόχου για το έργο της Κεντρικής Πλατείας Πύργου. Για τους γνωρίζοντες το θέμα, θεωρείται τουλάχιστον «περίεργη» η καθυστέρηση έκδοσης αυτής της απόφασης, τόσο ώστε να καταστεί αυτή εκπρόθεσμη(!!!).

Με σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουλίου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο με πλειοψηφική απόφαση είχε εισηγηθεί ουσιαστικά τη διάλυση της σύμβασης, αποδεχόμενο την ένσταση της εταιρείας.  

Ο δήμος Πύργου αναμένεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμη δυνατότητα για να ανατρέψει τη διάλυση της εργολαβίας και θα καταθέσει ένσταση. Φυσικά ο Δήμος συνεχίζει να κρύβεται πίσω από τη δικαιολογία της αύξησης των τιμών, κάτι που ενώ ήταν γνωστό και είχε προειδοποιηθεί στο Δ.Σ, δεν έκανε τίποτα για να το προβλέψει και να σώσει το έργο.

Πηγή: εδώ