Μετά τις παραιτήσεις ήρθαν οι καθαιρέσεις-Σε αποσύνθεση η Δημοτική Αρχή

389

Ζητούνται παραιτήσεις Αντιδημάρχων και στην συνέχεια παύονται, μηνυτήριες Αναφορές κατά υπαλλήλων, λεκτικές επιθέσεις, σεξιστικοί χαρακτηρισμοί, ανύπαρκτο έργο, καμία ουσιαστική τοποθέτηση για έργα εντός του Δήμου, κλπ και ταυτόχρονα κλείσιμο Πανεπιστημιακών Σχολών, Παιδικών Σταθμών κλπ συνθέτουν το εκρηκτικό μίγμα.

Κάτι φαίνεται ότι δεν πάει καλά στο Δήμο Πύργου και ιδιαίτερα στην παράταξη του Δημάρχου Τάκη Αντωνακόπουλου. Το τελευταίο διάστημα αρκετές είναι οι παραιτήσεις μελών της παράταξης Αντωνακόπουλου από νομικά πρόσωπα και επιτροπές γεγονός που δείχνει διάσταση απόψεων ως προς τη λειτουργία του Δήμου.

Χθες τα πράγματα “σκλήρυναν” περισσότερο αφού ο Δήμαρχος καθαίρεσε τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών-Απασχόλησης και Τουρισμού-Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής Νίκο Κοτσώνη.  Έναν από τους πιο στενούς του συνεργάτες και έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στις τελευταίες εκλογές. 

Αναλυτικά στην απόφασή του ο Δήμαρχος αναφέρει: 

 “Ανακαλούμε από σήμερα (11/07/2022) την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 31870/10-11-2021 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού του κ. Κοτσώνη Νικολάου ως Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών – Απασχόλησης και Τουρισμού – Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής του Δήμου Πύργου και απαλλάσσουμε τον ανωτέρω από την άσκηση των ανατιθέμενων σ΄αυτόν αρμοδιοτήτων, πριν τη λήξη της θητείας του,
για τους κάτωθι σημαντικούς λόγους :

– Η διοικητική συμπεριφορά του ανωτέρω καθίσταται αντίθετη με τις αρχές και τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται το κλίμα συνεργασίας και να προκαλούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
– Διαπιστώνεται σοβαρότατο θέμα παντελούς έλλειψης διάθεσης συνεργασίας με το Δήμαρχο, που αναιρεί την εμπιστοσύνη και την αρχή της επικουρικότητας στα καθήκοντα του Δημάρχου από πλευράς Αντιδημάρχου. 
– Αν και του ζητήθηκε να υποβάλλει την παραίτησή του δεδομένου ότι έχει καταστεί αδύνατη πλέον η όποια συνεργασία μαζί του, μέχρι σήμερα δεν το έχει πράξει, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται φαινόμενα δυσλειτουργίας στο έργο της Δημοτικής Αρχής”.

ΠΗΓΗ: https://www.odigos.gr και https://www.iliaoikonomia.gr