Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα μετονομάζεται και διευρύνει τους στόχους του

64

48 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Β. Παπαντωνίου» στο Ναύπλιο (το γνωστό και βραβευμένο Π.Λ.Ι.) αλλάζει όνομα. Η νέα επωνυμία του είναι πλέον Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου (ΙΒΠ)
Η αλλαγή αυτή κρίθηκε ως αναγκαία λόγω της αλλαγής και διεύρυνσης των σκοπών του. Δεν θα είναι πλέον απλό Λαογραφικό αλλά ενέταξε στους σκοπούς του την έρευνα, καταγραφή, μελέτη, διάσωση και διάδοση του νεότερου ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού εν γένει και σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις του.

Η αλλαγή σκοπών και ονομασίας συνοδεύτηκε και με την επιλογή νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου που  αποτελείται από τους:
– Ιωάννα Παπαντωνίου, Πρόεδρο
– Γεωργία Σαμαρά, Αντιπρόεδρο
– Βιργινία Ματσέλη, Γενική Γραμματέα
– Γεώργιο Πατρινιό, Ταμία
– Ιωάννη Ζέρβα, μέλος

– Πλάτωνα-Ζαχαρία Μαυρομούστακο, μέλος

– Μαρία Μούλιου, μέλος

– Αθηνά Μαχά,  μέλος και

– Κωνσταντίνο Καράπαυλο, μέλος