Κρανίδι: Κατεδαφίζονται ετοιμόρροπα κτίσματα που κρίθηκαν επικίνδυνα

53

Ξεκίνησαν οι κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων, αρχής γενομένης από το Κρανίδι, με ένα από τα πλέον επικίνδυνα κτίρια.

Η κατεδάφιση των κτισμάτων που έχουν κριθεί κατεδαφιστέα από την αρμόδια επιτροπή και έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες, θα προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς.

Η υλοποίηση του προγράμματος, σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την ανάθεση και υπογραφή της Σύμβασης, ολοκληρώνει τον κύκλο των διαδικασιών για την εφαρμογή στην πράξη κάθε σημαντικού έργου. Επίσης με εντατικούς ρυθμούς, θα συνεχιστούν οι διαδικασίες κρίσης για κατεδαφίσεις και άλλων ετοιμόρροπων κτιρίων, από την αρμόδια επιτροπή.

Η επικινδυνότητα κτιρίων εντός των οικισμών, κρίθηκε ότι θέτει το θέμα των κατεδαφίσεων σε μέγιστη προτεραιότητα, καθώς προέχει όλων των έργων η ασφάλεια των δημοτών.