Δράση ενημέρωσης της Πολιτικής Προστασίας στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Τίρυνθας

72

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτικής Προστασίας (1η Μαρτίου), το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ναυπλιέων, κατόπιν πρόσκλησης του Δημοτικού Σχολείου Νέας Τίρυνθας και με την καθοδήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ναυπλιέων κ. Κωνσταντίνου Ρούτουλα, οργάνωσε μια παρουσίαση σχετικά με τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

Η παρουσίαση έλαβε χώρα την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 και την παρακολούθησαν οι μαθητές της Ε’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Η διαδραστική αυτή παρουσίαση, προσαρμοσμένη στις δυνατότητες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και δοσμένη με εύληπτο τρόπο, κέντρισε το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών, οι οποίοι διατύπωσαν πολλές απορίες και ζήτησαν να επαναληφθεί μια παρόμοια στο μέλλον.

Η πρωτοβουλία της δράσης προέκυψε από ενδιαφέρον της διευθύντριας του Δημοτικού Σχολείου Νέας Τίρυνθας Ελένης Σουλιώτη καθώς και τον εκπαιδευτικό της Ε’ τάξης Κυριάκο Τσακνίδη.