Τι Αυτοδιοίκηση και τι Αυτοδιοικητικούς χρειαζόμαστε σήμερα;

185

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε μια περίοδο πολυεπίπεδης κρίσης, όπως η σημερινή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαδραματίζει ένα κομβικό ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, με τις πολιτικές και τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί. 

Είναι επίσης αλήθεια ότι τα προβλήματα που υπάρχουν σε μια πόλη ή σε μια κοινότητα δεν έχουν χρώμα και κομματικές ταμπέλες. Πρόκειται για προβλήματα που δυσκολεύουν το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών και για την επίλυσή τους χρειάζεται πολλή δουλειά και όχι κάποιο πολιτικό αφήγημα. 

Στη βάση αυτών, το newsgf.net ζήτησε την άποψη αιρετών με το το ερώτημα: “Τι Αυτοδιοίκηση και τι Αυτοδιοικητικούς χειαζόμαστε σήμερα;” 

Εξαιρετικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Φάκο και το site του, http://www.newsgf.net Διαβάστε τι απάντησαν πατώντας τον ενεργό σύνδεσμο