Πόσο πιθανή είναι η αποκοπή της Ρωσίας από το Internet;

46

«Οι δυτικές χώρες δεν θα αποσυνδέσουν τη Ρωσία από το παγκόσμιο Διαδίκτυο. Δεν είναι κερδοφόρο για αυτές, καθώς η κυκλοφορία τους περνά από ρωσικούς κόμβους επικοινωνίας και αυτό μπορεί να προκαλέσει παγκόσμιες αστοχίες», είπε ο Ruslan Permyakov, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Ικανοτήτων NTI “Trusted Interaction Technologies”.

“Το παγκόσμιο Διαδίκτυο είναι ένα τεράστιο δίκτυο υπολογιστών, είμαστε συνδεδεμένοι σε αυτό χρησιμοποιώντας λιγότερους από δώδεκα κόμβους επικοινωνίας – συμπεριλαμβανομένων εκείνων στα δυτικά και ανατολικά σύνορα. Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, διεξάγουν επίσης την κυκλοφορία τους μέσω ημών. Η απώλεια του Ρωσικού τμήματος θα δημιουργήσει προβλήματα με τις επικοινωνίες σε παγκόσμια κλίμακα. Επομένως, εάν η αποσύνδεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας από το παγκόσμιο Διαδίκτυο γίνει, θα είναι πολύ βραχύβια. Ο κίνδυνος αποσύνδεσής μας από το σύστημα SWIFT είναι πολύ μεγαλύτερος.” είπε ο Περμιάκοφ.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΟ ΚΥΒΕΡΝΟΠΟΛΕΜΟ

«Ακόμα και αν η Δύση, στον απόηχο της εισαγωγής πολυάριθμων κυρώσεων, αναλάβει ένα ρίσκο κυβερνοεπιθέσεων με στόχους τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή τα δίκτυα σιδηροδρόμων, οι κρίσιμες υποδομές της Ρωσίας δεν θα υποφέρουν. Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει πολλά για να προετοιμαστούν για πιθανές κακόβουλες ενέργειες. Οι τεχνολογικοί δεσμοί με ξένους διακομιστές και κατασκευαστές υποδομής έχουν διακοπεί. Έχουμε GLONASS , επομένως δεν θα υπάρξει κρίσιμος αντίκτυπος στον σιδηρόδρομο και τον έλεγχο πτήσεων. Τα βασικά συστήματα θα λειτουργήσουν. Ο ιστότοπος των δημοσίων υπηρεσιών, οι τραπεζικές εφαρμογές και άλλες θα λειτουργήσουν», σημειώνει ο ειδικός.

“Όσον αφορά τους απλούς χρήστες, αυτοί, φυσικά, μπορεί να χάσουν τις συνήθεις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη Meta (Facebook) και της Google  ενώ οι messengers ενδέχεται να “πέσουν”. Η ευκολία των υπηρεσιών χρήστη, φυσικά πάει ένα βήμα πίσω. Αλλά σε ακραίες περιπτώσεις, μπορούμε να προσφύγουμε στην Κίνα που έχει επίσης πολλές προηγμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων διακομιστών. Επαναλαμβάνω, δεν πιστεύω ακόμα σε μια παγκόσμια αποσύνδεση από το Διαδίκτυο”, δήλωσε ο Permyakov καταλήγοντας.