Πολιτιστική παρέμβαση των αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας

77

Μετά από πρόταση του επανεκλεγέντος Προέδρου Μιχάλη Μαντά στο νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας αποφασίσθηκε η δημιουργία “Επιτροπής Πολιτιστικής Κληρονομίας” για την ανάδειξη Ιστορικών Γεγονότων της Αργολίδας λόγω της πλούσιας και μακραίωνος Ιστορίας της αλλά και του πλούτου των Αρχαιολογικών της χώρων.

΄Εφορος της Επιτροπής ορίσθηκε με απόφαση του Δ.Σ. ο Σπυρίδων ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ.

Τα μέλη και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:
α) ΖΑΤΟΥΝΙΩΤΗΣ Ευάγγελος και
β) ΠΙΚΗΣ Κων/νος
Αντικείμενο της εν λόγω Επιτροπής θα είναι :
1) Η Βελτίωση των προθηκών του Συνδέσμου.
2) Η Συλλογή άλλων Ιστορικών Κειμηλίων.
3) Η Συνεργασία με άλλες Επιτροπές Συνδέσμων – Ενώσεων σε Πανελλαδικό Επίπεδο.
4) Η κατάθεση προτάσεων στο Δ.Σ. για συγκεκριμένες Εκδηλώσεις.
Μέχρι σήμερα ήδη έχουν γίνει ήδη τρείς Προθήκες που κοσμούν στον Ειδικό χώρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας και εκτίθεται πλούσιο και σπάνιο φωτογραφικό υλικό.