Ξεκινά την λειτουργία του το Κοινωνικό Γυμναστήριο του Δήμου Άργους Μυκηνών

83
Εικόνα από το εσωτερικό του Κοινωνικού Γυμναστηρίου του δήμου Άργους Μυκηνών.

Ξεκινούν από Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 οι εγγραφές στο Δημοτικό Κοινωνικό Γυμναστήριο του Δήμου Άργους Μυκηνών.

Το κοινωνικό γυμναστήριο, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου (πλησίον του Δημοτικού Πάρκινγκ), απευθύνεται στους πολίτες  οι οποίοι έχουν χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια και αδυνατούν να εγγραφούν σε ιδιωτικά γυμναστήρια. Με την λειτουργία του δίνεται η δυνατότητα στους οικονομικά αδύναμους να ασχοληθούν με την γυμναστική με χαμηλό αντίτιμο. Η συνδρομή είναι 60 ευρώ το εξάμηνο (10 ευρώ κόστος το μήνα) ή 100 ευρώ το χρόνο.

Τα απαιτούμενα εισοδηματικά κριτήρια για την εγγραφή και χρήση των υπηρεσιών του γυμναστηρίου είναι:

 1. Για μονοπρόσωπο Νοικοκυριό εισόδημα έως 7.000€
 2. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος εισόδημα έως 000€
 3. Για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 14.000€ συν 2.000€ για κάθε ανήλικο μέλος.
 4. Για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο με αναπηρία άνω του 67%, τα εισοδηματικά όρια του παραπάνω πίνακα αυξάνεται κατά 5.000€

Τα αναγκαία έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι για την εγγραφή τους είναι τα εξής:

 1. Ιατρική γνωμάτευση από παθολόγο ή καρδιολόγο στην οποία θα αναγράφεται σαφέστατα ότι είναι υγιής και ικανός προς άθληση.
 2. Μία φωτογραφία και φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις.

Αντίγραφο (φωτοτυπία) ιατρικών βεβαιώσεων από ∆ημόσιους ιατρούς ή κρατικά νοσοκομεία γίνονται δεκτά μόνο εάν είναι νομίμως επικυρωμένα από αρμόδια επίσημη αρχή. Αντίγραφο (φωτοτυπία) ιατρικών βεβαιώσεων από ιδιώτες ιατρούς ή ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα γίνονται δεκτά μόνο όταν είναι επικυρωμένα από επίσημη αρχή ή δικηγόρο.

 1. ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ε.Ε.). Δεκτά, μόνον τα επικυρωμένα και μεταφρασμένα ιατρικά χαρτιά.

ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΠΟ 16 ΕΤΩΝ (ανήλικοι κάτω των 16 ετών δεν θα γίνονται δεκτοί)

 1. Ιατρική γνωμάτευση από παιδίατρο ή παθολόγο ή καρδιολόγο στην οποία θα αναγράφεται σαφέστατα ότι είναι υγιής και ικανός προς άθληση
 2. Μία φωτογραφία.
 3. Πιστοποιητικό γέννησης ή ταυτότητα.
 4. Οι ιατρικές βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν πρόσφατη ημερομηνία.

Οι ώρες λειτουργίας του γυμναστηρίου είναι 10:00-12:00 το πρωί και 17:00-22:00 το βράδυ