Ο Δήμος Ναυπλιέων υπέβαλε πρόταση για την κατασκευή και λειτουργία Μικρού Πράσινου Σημείου, στην είσοδο της πόλης

75
Φωτογραφία αρχείου από καταγηθέν Πράσινο Σημείο που είχε κατασκευάσει στο Κρανίδι η εταιρεία Ραψωματιώτη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ναυπλιέων υποβλήθηκε Πρόταση, για την κατασκευή και λειτουργία Μικρού Πράσινου Σημείου, στα όρια του.

Η πρόταση υποβλήθηκε μετά από την δημοσίευση της πρόσκλησης με Τίτλο:  «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους» η οποία αφορά στην δυνατότητα υλοποίησης των απαραίτητων ενεργειών και δράσεων.

Ο προτεινόμενος χώρος εγκατάστασης του ΜΠΣ βρίσκεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, στη θέση “Δημοτικά Σφαγεία”, δίπλα στις Δικαστικές φυλακές.

Η Πράξη της δημιουργίας Πράσινου Σημείου του Δήμου Ναυπλιέων περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες, οι οποίες αποτελούν και τα βασικά Υποέργα αυτής:

  • ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Έργα Υποδομών – Διαμόρφωση Πράσινου Σημείου Δήμου Ναυπλιέων»,
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Ναυπλιέων»,
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το Πράσινο Σημείο του Δήμου Ναυπλιέων»,
  • ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου»,