Οδοφωτισμός με την τεχνολογία Μαγνητικής Επαγωγής. Ένα χρήσιμο πρόγραμμα για τους Δήμους

599

Μία από τις νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας που χρησιμοποιούνται στον οδικό φωτισμό, είναι η Τεχνολογία της Μαγνητικής Επαγωγής.

Η τεχνολογία αυτή έχει λάβει διεθνή αναγνώριση μέσω της παραγωγής λαμπτήρων από  δημοφιλείς εταιρείες όπως η Philips, General Electric, Sylvania κ.α., αλλά και την αποδοχή, χρήση και εξέλιξή της από τον καταξιωμένο στον τομέα της καινοτομίας επιχειρηματία, μηχανικό και εφευρέτη Ίλον Μασκ.

Φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Μαγνητικής Επαγωγής παράγονται και διατίθενται από πενήντα και πλέον βιομηχανίες ανά τον κόσμο με έργα σε πόλεις των Η.Π.Α., του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας, της Γερμανίας κ.α. αλλά και στην Ελλάδα.

Τα οφέλη της τεχνολογίας Μαγνητικής Επαγωγής σε σύγκριση με τις άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στον οδικό φωτισμό είναι πολλά, με σημαντικότερα την αντοχή τους στις υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που ξεπερνάει τις 100.000 ώρες λειτουργίας, την καλύτερη διάχυση του φωτός στο οδόστρωμα αλλά και την αντοχή των φωτιστικών σωμάτων σε κρουστικές και αντικεραυνικές υπερτάσεις που μπορούν να φτάσουν έως και 20κV.

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι αναγκαιότητα για τη χώρα. Στον αναπτυξιακό μας σχεδιασμό πρέπει να θέτουμε σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να αποφεύγουμε τις όποιες δράσεις έχουν δυσμενή επίδραση στο περιβάλλον.

Η παρακολούθηση της εξέλιξης όλων των τεχνολογιών, η σύγκρισή τους και η επιλογή της καταλληλότερης είναι ευθύνη όλων των φορέων που εμπλέκονται σε αυτό. Υπό αυτή την έννοια, οι δεκάδες δήμοι που ήδη αξιοποιούν υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλάζοντας εκ βάθρων τον οδοφωτισμό τους, αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.

Να επισημάνουμε ότι, η αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού με αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα νέων τεχνολογιών που αποφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος είναι ένας από τους τομείς άμεσης εξοικονόμησης πόρων των Δήμων.